pravni telefon

POKLIČITE PRAVNIKA NA
090 3213

Vsak dan od 07.00 do 21.00 ure

2,71 €/min za klice iz omrežja Telekom. Za klice iz drugih omrežij ceno določa Vaš operater. Splošni pogoji

  • 95% klicev rešimo takoj
  • večina klicev traja manj kot 3 minute
  • anonimnost zagotovljena
  • 100% strokovnost, v nasprotnem primeru vam strošek klica povrnemo!

Potrebujete pravni nasvet po emailu?Preveč plačno nadomestilo ZRSZ

Preveč plačno nadomestilo ZRSZ

Civilno pravo |

VPRAŠANJE

Spoštovani! Gre se za spor zaradi preplačila in načina vračila nadomestila za čas čakanja na drugo delo v obdobju.  Zavod je izdal odločbi, s katero mi je priznal nadomestilo v znesku 14.845, 44 EUR, nato pa je izdal novo odločbo, v kateri ugotavlja, da naj bi mi bilo nadomestilo napačno odmerjeno in da sem, navajam: “preveč izplačano nadomestilo v skupnem znesku 12.965,44 EUR dolžan vrniti v roku 12 mesecev od prejema odločbe, v primeru zamude z zakonskimi zamudnimi obrestmi.”.

Ali zavod to lahko stori? Od institucije se pričakuje, da preveriti vse podatke pred izdajo odločbe, ne pa da po preteku skoraj treh mesecev zahteva vrnitev izplačila zaradi napake, za katero je kriva sama. Večino denarja sem že porabil in denarja več nimam.


ODGOVOR

Spoštovani!

V 194. členu Zakon o pokojninskem in invalidskem zavarovanju (Uradni list RS, št. 96/12, 39/13 in nad.) je določeno, da je oseba, ki ji je bil na račun Zavoda za pokojninsko in invalidsko zavarovanje Slovenije izplačan denarni znesek, do katerega ni imela pravice, dolžna prejeto vrniti v skladu z določbami zakona, ki urejajo obligacijska razmerja. Po 3. odst. 190. člena Obligacijskega zakonika (Uradni list RS, št. 97/2007) pa obveznost vrnitve neupravičene pridobitve obstaja vselej, če kdo nekaj prejme glede na podlago, ki se ni uresničila ali je pozneje odpadla.

Gre za t.i. verzijsko terjatev, za katero je bistven le premik premoženja brez pravnega temelja oziroma na pravnem temelju, ki je naknadno odpadel, kar je podano tudi v predmetni zadevi. Pravna podlaga zavoda za vrnitveni zahtevek torej obstaja. V kolikor denarja prostovoljno ne bi želeli ali mogli vrniti, se zavod tako žal lahko posluži navedenih pravnih podlag in znesek od vas izterja sodno.