pravni telefon

POKLIČITE PRAVNIKA NA
090 3213

Vsak dan od 07.00 do 21.00 ure

2,71 €/min za klice iz omrežja Telekom. Za klice iz drugih omrežij ceno določa Vaš operater. Splošni pogoji

  • 95% klicev rešimo takoj
  • večina klicev traja manj kot 3 minute
  • anonimnost zagotovljena
  • 100% strokovnost, v nasprotnem primeru vam strošek klica povrnemo!

Potrebujete pravni nasvet po emailu?Pogodba o dosmrtnem preživljanju

Pogodba o dosmrtnem preživljanju

Civilno pravo |

VPRAŠANJE

Z mamo sva sklenila pogodbo o dosmrtnem preživljanju, po kateri mi mama zapušča hišo, jaz pa sem se zavezala, da bom zanjo skrbela do njene smrti. Točno sva v pogodbo zapisali kako naj ji nudim oskrbo, a tega ne morem, saj mi sedaj ona tega ne omogoča oz. ne dopušča.

Ali pogodba vseeno velja, ali bom zaradi tega, ker ne morem izvrševati pogodbe, kot je zapisana, ob hišo po njeni smrti. Imam pa še brata. Ali lahko mama ali brat zahtevata razveljavitev pogodbe, ker je ne izvršujem?


ODGOVOR

Spoštovani!

Kot razumemo dogovorjene pomoči vaša mama od vas ne zahteva in jo odklanja. Razlog za morebitno neizpolnjevanje pogodbe o dosmrtnem preživljanju je tako na strani vaše mame kot preživljanke. Razveze pogodbe o dosmrtnem preživljanju vaša mama zgolj iz razloga, ker je vi ne izpolnjujete tako ne more zahtevati. Razlog za vaše neizvrševanje pogodbe je namreč na strani preživljanke same. Tako stališče izvira iz zahteve po izvrševanju pogodbenih obveznosti v skladu s temeljnimi načeli pogodbenih obveznosti, in sicer načela vestnosti in poštenja (prvi odstavek 5. člena Obligacijskega zakonika (Uradni list RS, št. 97/2007 - OZ) in načela prepovedi zlorabe pravic (drugi odstavek 7. člena OZ). Zahtevek za razveljavitev pogodbe s strani vaše mame ali brata tako ne bi bil uspešen.