PODROČJE

Stvarno pravo

81 objav

Stvarno pravo ureja pravna razmerja glede zemljišč, nepremičnin, premičnin, stvarnimi pravicami, stanovanjskimi razmerji, etažno lastnino, najemom in podobno.