pravni telefon

POKLIČITE PRAVNIKA NA
090 3213

Vsak dan od 07.00 do 21.00 ure

2,71 €/min za klice iz omrežja Telekom. Za klice iz drugih omrežij ceno določa Vaš operater. Splošni pogoji

  • 95% klicev rešimo takoj
  • večina klicev traja manj kot 3 minute
  • anonimnost zagotovljena
  • 100% strokovnost, v nasprotnem primeru vam strošek klica povrnemo!

Potrebujete pravni nasvet po emailu?Prepoved vožnje skozi moje zemljišče

Prepoved vožnje skozi moje zemljišče

Stvarno pravo |

VPRAŠANJE

Po mojem zemljišču poteka cesta oz kolovoz.  Zemljišče je po namenski rabi opredeljeno kot kmetijsko zemljišče, dejansko pa gre za travnik. Cesta ni odmerjena v samostojno parcelo, ni javno dobro, ni občinska. Kljub temu cesto uporabljajo sosedje in ljudje, ki se po njej vozijo. Ali jim lahko to prepovem?


ODGOVOR

Spoštovani!

Kot lastnik parcele ste vsekakor upravičeni odločati o tem ali in komu dovoljujete vstop na vašo parcelo. Potek javne poti (ceste) po zasebnem zemljišču ni možen, lahko pa v to (kot lastnik) sami privolite. V kolikor uporabe poti na vaši parceli ne dovolite, morate to udeležencem v prometu jasno naznaniti oz. prepovedati, kar lahko storite s predpisano prometno signalizacijo ali pa preprečitvijo prometa z zapornico ali drugo fizično oviro.

Opozoriti pa gre tudi še na možnost razlastitve, kar je institut, ki bi lahko prišel v uporabo s strani občine ali države za namen dosege cilja uporabe poti, ki poteka po vašem zemljišču. A morata v tem primeru občina ali država izkazati javni interes za razlastitev, kot razlaščencu pa bi vam tudi pripadalo določeno nadomestilo.