pravni telefon

POKLIČITE PRAVNIKA NA
090 3213

Vsak dan od 07.00 do 22.00 ure

2,71 €/min za klice iz omrežja Telekom. Za klice iz drugih omrežij ceno določa Vaš operater. Splošni pogoji

  • 95% klicev rešimo takoj
  • večina klicev traja manj kot 3 minute
  • anonimnost zagotovljena
  • 100% strokovnost, v nasprotnem primeru vam strošek klica povrnemo!

Potrebujete pravni nasvet po emailu?Vodenje knjige gostov

Vodenje knjige gostov

Stvarno pravo |

VPRAŠANJE

Pozdravljeni!

Naše podjetje se ukvarja z oddajanjem bungalovov v najem. Obveščen sem, da bi morali voditi knjigo gostov (ki je sedaj ne vodimo). Kako je s tem?


ODGOVOR

Spoštovani!
 
Knjiga gostov je opredeljena v sedmem odstavku 39. člena Zakona o prijavi prebivališča (ZPPreb-1) in jo je dolžan v papirni ali elektronski obliki voditi vsak gostitelj. Določene podatke v zvezi z gosti, je gostitelj dolžan poročati tudi AJPES-u, a zgolj to poročanje samo ne pomeni, da gostitelj vodi knjigo gostov.
 
Gostitelj mora voditi knjigo gostov v rokih kot jih določa deseti odstavek 39. člena ZPPreb-1. Ta določa, da podatke o gostu gostitelj vodi za koledarsko leto. Po preteku enega leta po zaključku koledarskega leta gostitelj podatke izbriše iz elektronske knjige gostov oziroma jih uniči, če vodi knjigo gostov v fizični obliki.
 
Po preteku roka hrambe, je gostitelj podatke, kih jih vodi o gostih, dolžan uničiti. Pravilnik o prijavi in odjavi gostov v 3. členu določa, da gostitelj o izbrisu podatkov iz elektronske knjige gostov oziroma o uničenju podatkov iz fizične knjige gostov napiše zapisnik, ki pa ga mora hraniti pet let.