pravni telefon

POKLIČITE PRAVNIKA NA
090 3213

Vsak dan od 07.00 do 21.00 ure

2,71 €/min za klice iz omrežja Telekom. Za klice iz drugih omrežij ceno določa Vaš operater. Splošni pogoji

  • 95% klicev rešimo takoj
  • večina klicev traja manj kot 3 minute
  • anonimnost zagotovljena
  • 100% strokovnost, v nasprotnem primeru vam strošek klica povrnemo!

Potrebujete pravni nasvet po emailu?Pravice in dolžnosti, če smo porok

Pravice in dolžnosti, če smo porok

Stvarno pravo |

VPRAŠANJE

Podpisala sem poroštvo na sosedovi najemni pogodbi. Kakšne so moje pravice, če sosed ne bo plačeval najemnine in ali se lahko kako rešim poroštva? 


ODGOVOR

Spoštovani!
 
Pravno podlago za poroštvo kot jamstvo za kakršenkoli dolg daje že zakonodaja sama, za točen odgovor glede oblike poroštva in kakšne so vaše pravne možnosti glede poroštva pa bi bil potreben vpogled v zadevno pogodbo. 
 
Splošno velja, da obstajata dve obliki poroštva in sicer solidarno poroštvo, kjer porok jamči za dolžnikov dolg ne glede na to ali je dolžnik zmožen poravnati svoj dolg (upnik lahko pri tej obliki poroštva zahteva poplačilo neposredno od poroka) in pa subsidiarno poroštvo, kjer porok odgovarja za dolg glavnega dolžnika šele, če ta dolga ne more poravnati. Kot porok jamčite le do višine obveznosti glavnega dolžnika (soseda), vendar jamčite tudi za morebitne dolžnikove zakonske zamudne obresti, kot tudi za kritje upnikovih stroškov, ki bi upniku nastali za namen poplačila dolga. Če bi kot porok poravnali dolg glavnega dolžnika, bi nasproti slednjemu pridobili regresno pravico (t.j. pravico terjati ga za polačilo tega, kar bi vi poravnali upniku), upravičeni pa bi bili tudi do povračila povzročene vam škode. V kolikor dolžnik ob zapadlosti ne bi izpolnil svoje obveznosti ali v primeru, če bi upnik sodno zahteval plačilo od vas ali nadalje v primeru, če bi se dolžnikovo premoženjsko stanje po sklenitvi pogodbe znatno poslabšalo, bi imeli pred poplačilom upnika od dolžnika pravico zahtevati potrebno zavarovanje za svoje morebitne regresne zahtevke. Kot porok pa bi lahko zoper upnika uveljavljali vse ugovore glavnega dolžnika, a ne osebnih dolžnikovih ugovorov. Nasproti upniku bi sicer lahko uveljavljali lahko tudi svoje lastne osebne ugovore (n.p.r. ničnost poroštvene izjave, zastaranje upnikove terjatve ipd.).
 
Poroštvene obveznosti bi s lahko rešili tako, da bi po zapadlosti dolžnikove terjatve zahtevali od upnika, da naj ta najkasneje v enem mesecu od vaše zahteve terja izpolnitev od dolžnika. Če upnik tega ne bi storil, bi bili prosti svoje poroštvene odgovornosti. Glede ocene o morebitnem obstoju možnosti kakšne drugačne oprostitve poroštvene obveznosti pa bi bil potreben vpogled v zadevno pogodbo.