pravni telefon

POKLIČITE PRAVNIKA NA
090 3213

Vsak dan od 07.00 do 21.00 ure

2,71 €/min za klice iz omrežja Telekom. Za klice iz drugih omrežij ceno določa Vaš operater. Splošni pogoji

  • 95% klicev rešimo takoj
  • večina klicev traja manj kot 3 minute
  • anonimnost zagotovljena
  • 100% strokovnost, v nasprotnem primeru vam strošek klica povrnemo!

Potrebujete pravni nasvet po emailu?Na nepričnimi v primeru solastništva uredite etažno lastništvo

Na nepričnimi v primeru solastništva uredite etažno lastništvo

Stvarno pravo |

VPRAŠANJE

Sinu, ki se je poročil, bi rad uredil stanovanje v delu hiše, v katerem že sedaj biva z družino. On je že solastnik hiše, druga solastnika pa sva midva z ženo. Kaj moram storiti, da se to pravno uredi?
 

ODGOVOR

Spoštovani!
 
Na nepremičnini je, kot navajate, solastništvo že določeno in solastniški deleži že vpisani v zemljiško knjigo. Velja pa, da zgolj z določitvijo solastnišega deleža ni določeno, kdo od solastnikov lahko izključno uporablja kateri del nepremičnine. Za takšno razmejitev uporabe je potreben dogovor med solastniki, saj sicer velja, da so solastniki upravičeni do posesti celotne nepremičnine, v skladu z višino njihovih solastniških deležev. Predlagamo zato, da na nepremičnini vzpostavite etažno lastnino, po kateri bi en posamezni del (del hiše, ki ga z vi in vaša žena uporabljata že sedaj) pripadel vam, drug posamezni del pa vašemu sinu. Določili bi se tudi skupni prostori v skupni rabi. 
 
Za etažacijo je potrebno najprej izdelati etažni načrt oz. elaborat za vpis stavbe v kataster stavb, v katerem se določijo posamezni in skupni deli stavbe. Elaborat se vloži na GURS, katera izda sklep o vpisu stavbe v kataster stavb.Nato sledi sklenitev sporazuma ali akta o ustanovitvi etažne lastnine za vpis v zemljiško knjigo, v katerem se določi komu od podpisnikov pripade kateri posamezni del. Podpisi sporazuma se notarsko overijo, notar pa nato vloži predlog vpisa etažne lastnine v zemljiško knjigo.