pravni telefon

POKLIČITE PRAVNIKA NA
090 3213

Vsak dan od 07.00 do 21.00 ure

2,71 €/min za klice iz omrežja Telekom. Za klice iz drugih omrežij ceno določa Vaš operater. Splošni pogoji

  • 95% klicev rešimo takoj
  • večina klicev traja manj kot 3 minute
  • anonimnost zagotovljena
  • 100% strokovnost, v nasprotnem primeru vam strošek klica povrnemo!

Potrebujete pravni nasvet po emailu?Odkup terjatve zavarovane s hipoteko

Odkup terjatve zavarovane s hipoteko

Stvarno pravo |

VPRAŠANJE

Pozdravljeni!

S poslovnim partnerjem se dogovarjam, da bi on odkupil mojo terjatev, ki jo imam do svojega drugega poslovnega partnerja. Terjatev je tudi zavarovana s hipoteko na nepremičnini. Zanima me, ali, če mu prodam terjatev, ali bo on pridobil s terjatvijo tudi hipoteko za to terjatev, ali bo hipoteka ugasnila.


ODGOVOR

Spoštovani!

Hipoteka je (stvarna) zastavna pravica na tuji nepremičnini, namenjena zavarovanju terjatve, na katero je akcesorno vezana. To pomeni, da se prenaša skupaj s terjatvijo. Ob prodaji terjatve, bo vašemu poslovnemu partnerju kot kupcu terjatve  oz. cesinarju pripadala oz. pripadla tudi hipoteka s katero je terjatev zavarovana. In za prenos hipoteke zemljiškoknjižna preknjižba le te na vašega poslovnega partnerja niti ne bo potrebna.

Obligacijski zakonik (Uradni list RS, št. 97/2007) v 418. členu namreč določa, da s terjatvijo preidejo na prevzemnika stranske pravice, kot je tudi hipoteka. Tak prehod hipoteke v sfero cesionarja temelji na samem zakonu in je preknjižba hipotke na cesionarja kot novega zastavnega upnika v zemljiški zgolj dekleratorne narave. Ne glede na to, pa je preknjižba pomembna zaradi publicitetnih učinkov. S preknjižbo se namreč zagotovi domnevo, da so tretje osebe z novim stanjem seznanjene in da se zato ne morejo sklicevati na morebitno dobro vero, češ jim to dejstvo ni bilo poznano.