pravni telefon

POKLIČITE PRAVNIKA NA
090 3213

Vsak dan od 07.00 do 21.00 ure

2,71 €/min za klice iz omrežja Telekom. Za klice iz drugih omrežij ceno določa Vaš operater. Splošni pogoji

  • 95% klicev rešimo takoj
  • večina klicev traja manj kot 3 minute
  • anonimnost zagotovljena
  • 100% strokovnost, v nasprotnem primeru vam strošek klica povrnemo!

Potrebujete pravni nasvet po emailu?Stalno prebivališče na drugem naslovu

Stalno prebivališče na drugem naslovu

Stvarno pravo |

VPRAŠANJE

Imam prijavljeno stalno prebivališče na naslovu na katerem dejansko ne živim. Že več let s partnerico živiva v drugem kraju, kjer sva si uredila stanovanje in kjer nameravava za stalno naseliti.

Zanima me, ali je lahko sporno, če ne prijavim novega stalnega prebivališča.


ODGOVOR

Spoštovani!

Razen tega, da vam bodo vse uradne pošiljke in pisanja poslana na vaš naslov, na katerega imate prijavljeno stalno prebivališče, se v primeru izvršbe na premičnine lahko tudi ta izvrši na naslovu vašega prijavljenega stalnega prebivališča, ne glede na to kdo na tem naslovu dejansko živi.

Upnik ali katerakoli druga zainteresirana oseba pa ima tudi možnost obvestiti upravno enoto na območju kraja, v katerem dejansko prebivate, da zoper vas uvede postopek ugotavljanja dejanskega stalnega prebivališča. V tem postopku uprava enota zasliši stranke in priče ter izvede morebitne druge verodostojne dokaze, na podlagi katerih bi lahko nesporno ugotovila vaše dejansko stalno prebivališče. Po ugotovitvi dejanskega stanja izda odločbo o prijavi novega stalnega prebivališča oziroma o odjavi stalnega prebivališča. Ko postane odločba dokončna vam vpiše v register stalnega prebivalstva novo stalno prebivališče. Dokončna odločba velja kot potrdilo o prijavi oziroma odjavi stalnega prebivališča.

Opozoriti pa gre, da je vsakdo, kdor se v nekem kraju stalno naseli ali spremeni naslov stalnega bivanja, dolžan prijaviti stalno prebivališče ali spremembo naslova bivanja pristojnemu organu v roku osmih dni. V nasprotnem primeru stori prekršek, za katerega je predpisana globa od 400 do 1.200 EUR.