pravni telefon

POKLIČITE PRAVNIKA NA
090 3213

Vsak dan od 07.00 do 21.00 ure

2,71 €/min za klice iz omrežja Telekom. Za klice iz drugih omrežij ceno določa Vaš operater. Splošni pogoji

  • 95% klicev rešimo takoj
  • večina klicev traja manj kot 3 minute
  • anonimnost zagotovljena
  • 100% strokovnost, v nasprotnem primeru vam strošek klica povrnemo!

Potrebujete pravni nasvet po emailu?Najemniško stanovanje ni vzdrževano

Najemniško stanovanje ni vzdrževano

Stvarno pravo |

VPRAŠANJE

Sem najemnica stanovanja že več let. V času najema, se je v stanovanju pojavila vlaga in plesen, ki je načela tudi stvari v stanovanju (obleko, obutev…). Plesen mi povzroča škodo. Lastnika stanovanja sem večkrat prosila, da stanovanje sanira, pa pravi, da to ni njegova dolžnost. Kaj naj storim?


ODGOVOR

Dolžnost lastnika je, da stanovanje, ki ga da v najem, ves čas najema vzdržuje v stanju primernem za normalno uporabo. V vašem primeru lastnik stanovanja očitno te dolžnosti ne izpolnjuje. Svetujemo, da se obrnete na stanovanjsko inšpekcijo. Ta bo lastniku stanovanja odredila izvedbo tistih del, ki so potrebna za zagotavljanje normalne uporabe stanovanja. Če lastnik v roku, določenem z odločbo, ne bo izvedel naloženih del, lahko na njegove stroške bodisi izvedete ta dela sami (stroške izvedbe del, skupaj z obrestmi, lahko nato pobotate s terjatvami lastnika iz naslova najemnine), bodisi od lastnika zahtevate, da vam preskrbi drugo primerno stanovanje.

V vsakem primeru pa imate tudi pravico do odškodnine.