pravni telefon

POKLIČITE PRAVNIKA NA
090 3213

Vsak dan od 07.00 do 21.00 ure

2,71 €/min za klice iz omrežja Telekom. Za klice iz drugih omrežij ceno določa Vaš operater. Splošni pogoji

  • 95% klicev rešimo takoj
  • večina klicev traja manj kot 3 minute
  • anonimnost zagotovljena
  • 100% strokovnost, v nasprotnem primeru vam strošek klica povrnemo!

Potrebujete pravni nasvet po emailu?Najemna pogodba

Najemna pogodba

Stvarno pravo |

VPRAŠANJE

Pozdravljeni,

sem podnajemnik posl. prostora. najemodajalec in jaz, nastopava kot podjetja .V najemni pogodbi je klavzula o odpovedi: "pogodbeni stranki imata pravilo takoj odpovedati najemno pogodbo brez odpovednega roka v primeru, da druga pogodbena stranka (jaz) krši katerokoli določilo v pogodbi. najemno razmerje preneha na ta dan." Zanima me, če je ta klavzula vezana tudi na druge člene pogodbe, kjer piše, da je najemna pogodba veljavna 5 let itd... in ali lahko na kak način oporekam, saj je najemodajalec kršil kar 3. člene najemne pogodbe. 2. vprašanje: ali je lahko pogodba ničelna?

Hvala za odgovor in lep pozdrav,

Marko


ODGOVOR

Spoštovani,

ne glede na določbe v vaši najemni pogodbi prevladajo zakonske določbe Zakona o poslovnih stavbah in poslovnih prostorih, ki določajo, da se najemna pogodba v primeru kršitev odpoveduje sodno, kar pomeni, da mora najemodajalec sodno odstopiti od pogodbe in zahtevati izpraznitev poslovnega prostora. Sodišče bo izdalo nalog za izpraznitev poslovnega prostora z 8 dnevnim rokom za izpraznitev. Zoper ta nalog imate kot najemnik možnost ugovora v roku 8 dni. Po pravnomočnosti naloga se izpraznitev poslovnega prostora opravi v izvršilnem postopku.

Če pride do kršitve najemne pogodbe in je to razlog za prenehanje iz krivdnih razlogov, čas trajanja pogodbe ni pomemben.

Pogodba je nična, če je v nasprotju z ustavo, prisilnimi predpisi in moralnimi načeli.