pravni telefon

POKLIČITE PRAVNIKA NA
090 3213

Vsak dan od 07.00 do 21.00 ure

2,71 €/min za klice iz omrežja Telekom. Za klice iz drugih omrežij ceno določa Vaš operater. Splošni pogoji

  • 95% klicev rešimo takoj
  • večina klicev traja manj kot 3 minute
  • anonimnost zagotovljena
  • 100% strokovnost, v nasprotnem primeru vam strošek klica povrnemo!

Potrebujete pravni nasvet po emailu?Posredovanje pri prodaji

Posredovanje pri prodaji

Stvarno pravo |

VPRAŠANJE

Pri prodaji nepremičnine, ki je v lasti moje mame in njene sestre, vsaka do 1/2, sem na osnovi izraženega interesa obeh lastnic, ustnega dogovora, prevzela odgovornost za posredovanje pri prodaji, kot fizična oseba. Pri tem sem imela določene stroške (pridobivanje dokumentacije, strank, ogledi s strankami, oglaševanje,porabljene ure in čiščenje nepremičnine), kar lahko potrdijo priče oz. objavljeni oglasi. Po 8 mesecih aktivnega posredovanja, sem predlagala vključitev v prodajo tudi nepremičninske agencije, s čemer sta bili obe strani seznanjeni in temu nista nasprotovali. Prišlo je do sestave posredniških pogodb z strani agencij, ki pa jih ena od strani sedaj ne želi podpisati in s tem ustavlja celoten postopek prodaje.

VPRAŠANJE:- ali lahko od navedene strani uveljavljam stroške, ki sem jih imela s tem in jo tožim,- ali gre lahko v tem primeru za storitev kakšnega kaznivega dejanja npr. zavajanja ali goljufije s starni, ki je ustavila zadevo.


ODGOVOR

Pri posredniški pogodbi gre pogodbo med naročnikom in posrednikom s katero se posrednik zavezuje, da bo za naročnika poiskal osebo, ki bo z njim sklenila določeno pogodbo, naročnik pa se zavezuje, da mu bo dal določeno plačilo, če bo ta pogodba sklenjena.

Če pravilno razumem ste se vi kot posrednica dogovorili z lastnicama za prodajo stanovanja in v tem okviru ste se morali dogovoriti tudi za višino plačila. Kakšno je bilo dogovorjeno plačilo nam sicer niste sporočili. V kolikor bi na koncu prišlo do sklenitve prodajne pogodbe s stranko, ki ste jo vi našli, bi bili torej upravičeni do plačila, ki ste se ga dogovorili. Praviloma pa niste upravičeni do povračila stroškov, ki ste jih imeli, razen če je bilo dogovorjeno, da se vam bodo povrnili tudi stroški.

Če posamezna lastnica ne želi skleniti posredniške pogodbe z nepremičninsko agencijo potem je to njena pravica in ne morete jo prisiliti k temu razen v primeru, če je bilo že predhodno dogovorjeno, da bo takšno pogodbo podpisala. Prav tako dvomim, da bi sicer navedeno ravnanje predstavljajo kaznivo dejanje, za dokončno presojo pa na žalost ne razpolagamo z dovolj informacijami o celotnem poteku zadeve.