pravni telefon

POKLIČITE PRAVNIKA NA
090 3213

Vsak dan od 07.00 do 21.00 ure

2,71 €/min za klice iz omrežja Telekom. Za klice iz drugih omrežij ceno določa Vaš operater. Splošni pogoji

  • 95% klicev rešimo takoj
  • večina klicev traja manj kot 3 minute
  • anonimnost zagotovljena
  • 100% strokovnost, v nasprotnem primeru vam strošek klica povrnemo!

Potrebujete pravni nasvet po emailu?Poslovni prostor v najem

Poslovni prostor v najem

Stvarno pravo |

VPRAŠANJE

Zaposlen sem bil pri podjetju, ki se ukvarja z prodajo stavbnega pohištva in sicer v lokalu, ki ga je to podjetje imelo v najemu od državnega sklada.Pred letom dni smo se z firmo, kjer sem bil zaposlen dogovorili, da bom delo za to firmo opravljal naprej kot pogodbeni sodelavec (s.p.)in kot tak prevzel poslovni prostor v najem.

Moja matična firma je poslala lastniku prostora dopis, da je dejavnost prenesla name , ki bom kot S.p. nadaljeval delo v istih prostorih in z isto dejavnostjo naprej in naj se z mano sklene nova najemna pogodba.Hkrati sem tudi sam na lastnika prostora naslovil dopis, da želim skleniti najemno pogodbo.Od lastnika sem prejel obvestilo, da bodo k temu pristopili, vendar se potem ni zgodilo nič, tako,da mi niso ,ker ni bilo najemne pogodbe niti zaračunaval mesečne najemnine.Po enem letu sem prostor izpraznil ,ker prodaja ni bila uspešna in lastnika o tem pisno obvestil.

Ker z lastnikom prostora nisem imel podpisane najemne pogodbe je po prejetju mojega obvestila, da v poslovnem prostoru ne poslujem več ,poslal račun za najemnino moji matični firmi s katero sedaj pogodbeno sodelujem z obrazložitvijo ,da je pogodba z njimi kljub dopisu, da se pogobdeno razmerje prenese name ,še vedno v veljavi.Zaradi tega mi matična firma zadržuje plačila računov za opravljene storitve.Najemne pogodbe za poslovni prostor nimam sklenjene ne z lastnikom prostora ,ne z mojo matično firmo,zato vas prosim za odgovor, ali sem kljub temu,dolžan poravnati najemnino in ali mi moja firma upravičeno zadržuje izplačila računov iz tega naslova.

Hvala za odgovor!


ODGOVOR

Za najemnino vas ne more nihče terjati, saj niste imeli najemne pogodbe, vendar pa ste prostor dejansko uporabljali, na podlagi tega pa bi bilo od vas mogoče zahtevati vsaj določeno uporabnino. Izplačil vam v konkretnem primeru ne bi smeli zadrževati, mogoč bi bil le pobot medsebojnih terjatev.