pravni telefon

POKLIČITE PRAVNIKA NA
090 3213

Vsak dan od 07.00 do 21.00 ure

2,71 €/min za klice iz omrežja Telekom. Za klice iz drugih omrežij ceno določa Vaš operater. Splošni pogoji

  • 95% klicev rešimo takoj
  • večina klicev traja manj kot 3 minute
  • anonimnost zagotovljena
  • 100% strokovnost, v nasprotnem primeru vam strošek klica povrnemo!

Potrebujete pravni nasvet po emailu?Razdružitev nepremičnine

Razdružitev nepremičnine

Stvarno pravo |

VPRAŠANJE

Sodišče je v neprevdnem postopku razdružitve nepremičnine izdalo sklep, da je nasprotni udeleženec dolžan predlagatelja izplačati v roku treh mesecev po pravnomočnosti. V istem sklepu je navedeno, da ima predlagatelj zastavno pravico na nepremičnini dokler ga nasprotni udeleženec ne bo izplačal.

Sprašujem ali sodišče že po službeni dolžnosti predloži sklep za vpis zastavne pravice ali mora predlagatelj sam predložiti sklep v zemljiško knjigo za vpis hipoteke oz kakšen je postopek in kako je nato z izbrisom hipoteke, ko dolžnik plača?


ODGOVOR

Sodišče bi moralo lastninsko in zastavno pravico vpisati po uradni dolžnosti, vendar se v praksi relativno pogosto dogaja, da zemljiškoknjižno sodišče sploh ne dobi sklepa in ga torej tudi ne vpiše v zemljiško knjigo.

Tisti, ki je zainteresiran za vpis, naj sam preveri, ali je v zemljiški knjigi vpisana plomba in če ni, naj sam poskrbi za vpis tako, da vloži ustrezen zemljiškoknjižni predlog. Po plačilu ni več podlage za zastavno pravico. Zastavni upnik je dolžan v zvezi s plačilom izstaviti overjeno izbrisno pobotnico, na podlagi katere lahko lastnik nepremičnine doseže izbris hipoteke.