pravni telefon

POKLIČITE PRAVNIKA NA
090 3213

Vsak dan od 07.00 do 21.00 ure

2,71 €/min za klice iz omrežja Telekom. Za klice iz drugih omrežij ceno določa Vaš operater. Splošni pogoji

  • 95% klicev rešimo takoj
  • večina klicev traja manj kot 3 minute
  • anonimnost zagotovljena
  • 100% strokovnost, v nasprotnem primeru vam strošek klica povrnemo!

Potrebujete pravni nasvet po emailu?Zaprl s.p. in šel v osebni stečaj

Zaprl s.p. in šel v osebni stečaj

Osebni stečaji |

VPRAŠANJE

Zanima me glede osebnega stečaja. Imel sem s.p., ki sem ga zaradi izgube že zaprl, ostali pa so mi dolgovi.

Te moram poravnati, a nimam s čim in bi šel rad v osebni stečaj.

Kakšen je postopek za to in kako bi dobil kakšno brezplačno pravno pomoč glede tega?


ODGOVOR

Spoštovani,

Predlog za začetek postopka osebnega stečaja lahko vložite pisno ali pa se zglasite na stečajnem oddelku okrožnega sodišča, na območju katerega imate stalno prebivališče in predlog podate ustno na zapisnik na sodišču. Sodišče bo izdalo sklep o začetku postopka osebnega stečaj, vam določilo stečajnega upravitelja in pozvalo upnike k prijavi svojih terjatev. Razpisalo o tudi narok, na katerem vas bo poučilo o možnosti brezplačne pravne pomoči. Slednja v postopku osebnega stečaja obsega le oprostitev plačila predujma za kritje začetnih stroškov stečajnega postopka. Zastopanja in pravnega svetovanja v postopku osebnega stečaja v okviru brezplačne pravne pomoči, razen v primeru vloženega ugovora proti odpustu obveznosti, ni mogoče dobiti. Ker pa sklepamo, da je vaš cilj ravno odpust obveznosti, podajte sodišču tudi ta predlog, s čimer boste eventualno lahko upravičeni tudi do brezplačne pravne pomoči.

O vseh pravnih posledicah začetka stečajnega postopka in o možnosti odpusta obveznosti vas bo sodišče poučilo na naroku. Najkasneje na naroku boste morali tudi podati Poročilo dolžnika o stanju premoženja, ki mora vsebovati:

1. popis vsega vašega premoženja, pri čemer mora biti ločeno navedeno tisto premoženje, ki se izkazuje v poslovnih knjigah,
2. podatke o vaših transakcijskih računih, ki morajo za vsak transakcijski račun vključevati podatke o njegovi številki in izvajalcu plačilnega prometa, ki ga vodi,
3. podatke o skupnem mesečnem znesku plače, pokojnine ali drugih rednih prejemkov ter o njihovih izplačevalcih,
4. vašo izjavo kot dolžnika, da je v poročilu navedeno vse vaše premoženje, za katero veste, in vsi transakcijski računi.


Poročilo dolžnika o stanju premoženja lahko priložite že k predlogu za začetek postopka osebnega stečaja, mora pa biti notarsko overjeno. Če poročilo podate na naroku na sodišču ali pa na naroku priznate svoj podpis na pisnem poročilu, notarska overitev ni potrebna.