pravni telefon

POKLIČITE PRAVNIKA NA
090 3213

Vsak dan od 07.00 do 21.00 ure

2,71 €/min za klice iz omrežja Telekom. Za klice iz drugih omrežij ceno določa Vaš operater. Splošni pogoji

  • 95% klicev rešimo takoj
  • večina klicev traja manj kot 3 minute
  • anonimnost zagotovljena
  • 100% strokovnost, v nasprotnem primeru vam strošek klica povrnemo!

Potrebujete pravni nasvet po emailu?Osebni stečaj samostojnega podjetnika

Osebni stečaj samostojnega podjetnika

Osebni stečaji |

VPRAŠANJE

Pozdrav.

Imam s.p. preko katerega delam na bencinski postaji oziroma jo imam v franšizi

Pogodbo mi ne bodo več podaljšali

Tu pa se mi postavijo vprašanja in problemi

- imam še nekaj kredita na s.p. ( ali se mi lahko banka "usede" na hišo, ki je pisana name, oziroma kako bi lahko zadevo najbolje izpeljal?)

- ali pride v poštev tudi osebni stečaj


ODGOVOR

Podjetnik je odgovoren za vse svoje obveznosti z vsem svojim premoženjem. (7. člen Zakona o gospodarskih družbah) Banka lahko terjatev, ki jo sicer ima do vas kot samostojnega podjetnika, izterja na način, da se poplača tudi iz vašega osebnega premoženja.

 
Pogoj za uvedbo stečajnega postopka je dokazilo o insolventnosti stečajnega dolžnika. Slednje pomeni, da sodišču izkazane obveznosti, ki jih imate do svojih upnikov (listine iz katerih izhaja obstoj terjatev do vas) presegajo višino vašega premoženja, ki vključuje nepremičnine, premičnine, denarna sredstva, prihodke iz naslova plač, najemnin itd. Hkrati s predlogom za začetek postopka osebnega stečaja, se na sodišče vloži tudi predlog za odpust terjatev. Brez slednjega je namreč osebni stečaj nesmiseln.