pravni telefon

POKLIČITE PRAVNIKA NA
090 3213

Vsak dan od 07.00 do 21.00 ure

2,71 €/min za klice iz omrežja Telekom. Za klice iz drugih omrežij ceno določa Vaš operater. Splošni pogoji

  • 95% klicev rešimo takoj
  • večina klicev traja manj kot 3 minute
  • anonimnost zagotovljena
  • 100% strokovnost, v nasprotnem primeru vam strošek klica povrnemo!

Potrebujete pravni nasvet po emailu?Odkup solastniškega deleža parcele

Odkup solastniškega deleža parcele

Okoljsko pravo |

VPRAŠANJE

Sem lastnik zaščitene kmetije in želim od soseda, lastnika nezaščitene kmetije kupiti v naravi določen del, po OPN kot gozd opredeljene parcele. Ker je parcela manjša od 5 ha jo ne moreva geodetsko razdeliti v dva dela.

Ali lahko preko postopka na UE odkupim dogovorjen solastniški delež, "mejo" in rabo v naravi pa dogovoriva z medsebojnim dogovorom?


ODGOVOR

Spoštovani!

Žal je po 17. a členu Zakona o kmetijskih zemljiščih (Uradni list RS 71/11) lahko predmet prodaje le cel lastninski ali solastninski delež kmetijskega zemljišča, gozda ali kmetije. Vaš sosed bi vam tako lahko prodal le svoj celotni lastniški delež.

Vendar navedeno pravilo velja le za prodajo zemljišč in  ne za druge posle prenosa lastninske pravice na zemljiščih. Rešitvi, ki bi lahko prišli v poštev v vašem primeru sta, da za pridobitev solastniškega deleža na sosedovem zemljišču s sosedom skleneta kak drug posel s katerim bi on prenesel del lastništva zemljišča na vas (npr. darilno pogodbo ali menjalno pogodbo), lahko pa vaš sosed ta delež najprej (z npr. darilno ali kupoprodajno pogodbo) prenese na družinskega člana (za kar ni potrebno izpeljati postopka pred UE) in nato ta oseba proda ta svoj celotni solastniški delež (po postopku pred UE) vam.

Ko bo bi postali solastnik zemljišča, pa se jasno lahko s solastnikom dogovorita kako se bo nepremičnina uporabljala oz. kdo bo izvrševal posest na katerem delu zemljišča. Po 25. členu Stvarnopravnega zakonika (Uradni list RS, št. 87/02 in 91/13)  namreč posest lahko izvršuje več oseb tako, da posedujejo stvar (nepremičnino) skupaj ali da vsak od njih izključno poseduje določen del stvari.