pravni telefon

POKLIČITE PRAVNIKA NA
090 3213

Vsak dan od 07.00 do 21.00 ure

2,71 €/min za klice iz omrežja Telekom. Za klice iz drugih omrežij ceno določa Vaš operater. Splošni pogoji

  • 95% klicev rešimo takoj
  • večina klicev traja manj kot 3 minute
  • anonimnost zagotovljena
  • 100% strokovnost, v nasprotnem primeru vam strošek klica povrnemo!

Potrebujete pravni nasvet po emailu?Postavitev igral pred gostinskim lokalom

Postavitev igral pred gostinskim lokalom

Okoljsko pravo |

VPRAŠANJE

V strnjenem "spalnem" naselju mejimo na gostinski lokal. Lastnik oz. najemnik je postavil nekaj otroških igral za otroke gostov, ki zahajajo v lokal.Igrala so postavljena manj kot dva metra od parcelne meje.1.)

Zanima me, kakšne pogoje mora izpolnjevati lastnik ali najemnik lokala, da postavi igrala.

2.) Kakšne pravice imamo kot najbližji sosedi, da ta igrala od našega stanovanja oddaljimo ali da se ta igrala odstranijo. Morda se čudno sliši, a tudi hrup , ki ga dan za dnem povzroča otroška igra med 16:00 in 22:00 uro je lahko zelo moteč.


ODGOVOR

Zakon o graditvi objektov in podzakonski predpisi sprejeti na njegovi podlagi igral ne štejejo niti za enostavne objekte, za katere se sicer zahteva, da so odmaknjeni vsaj 1,5 metra od sosednje parcele, če občinski prostorski akti ne določajo drugače.Predlagam vam pa, da preverite ali občinski prostorski akti, ki veljajo za to področje, določajo kakšne omejitve glede postavitve igral (npr. odmik od meje ipd.). Če tudi slednji nič o tem ne določajo, potem glede postavitve igral ni omejitev in jih lahko lastnik postavi na svoji zemlji in bi bil minimalni odmik od meje v tem primeru 0,5 m, kar je po zakonu minimalni odmik od meje za postavitev ograje.