pravni telefon

POKLIČITE PRAVNIKA NA
090 3213

Vsak dan od 07.00 do 21.00 ure

2,71 €/min za klice iz omrežja Telekom. Za klice iz drugih omrežij ceno določa Vaš operater. Splošni pogoji

  • 95% klicev rešimo takoj
  • večina klicev traja manj kot 3 minute
  • anonimnost zagotovljena
  • 100% strokovnost, v nasprotnem primeru vam strošek klica povrnemo!

Potrebujete pravni nasvet po emailu?Sem v postopku izvršbe

Sem v postopku izvršbe

Kazensko pravo |

VPRAŠANJE

Sem v postopku izvršbe. Izvršbo imam na TRR. Ko sem prejel avtorski honorar. mi je bil ta v celoti odtegnjen, tako, da je moj TRR prazen. Ali upnik lahko to naredi? Ali ne obstaja neka vsota, ki mora v vsakem primeru ostati na računu?


ODGOVOR

Spoštovani!
 
Načeloma res velja, kot pravite, da so pri izvršbi na dolžnikov TRR določene omejitve izvršbe. Te veljajo za prejemke naštete v 101. členu Zakona o izvršbi in zavarovanju (Uradni list RS, št. 3/07), saj ti ne morejo biti predmet izvršbe. Žal pa med te avtorski honorar ne sodi. Velja tudi,  da je z izvršbo za denarne terjatve moč poseči na dolžnikov TRR le do višine "nezarubljivega dela" denarnih sredstev, ki predstavljajo 76 % minimalne plače, (e dolžnik preživlja družinskega člana ali drugo osebo, ki jo mora preživljati po zakonu, pa tudi znesek v višini prejemka, določenega za osebo, ki jo preživlja dolžnik, po merilih, ki jih določa zakon, ki ureja socialno varstvene prejemke, za dodelitev denarne socialne pomoči). A ta omejitev velja le za dolžnikove denarne prejemke (prilive na dolžnikov TRR), ki se  štejejo za "dohodek iz delovnega razmerja" v skladu z Zakonom o dohodnini (Uradni list RS, št. 13/11). V kolikor glede avtorskega dela ne gre za odvisno pogodbeno razmerje slednji zakon avtorskega honorarja ne šteje za dohodek iz dela, s čimer za tak avtorski honorar ne velja nobena omejitev izvršbe in se lahko v celoti uporabi za poplačilo upnikove terjatve.