pravni telefon

POKLIČITE PRAVNIKA NA
090 3213

Vsak dan od 07.00 do 21.00 ure

2,71 €/min za klice iz omrežja Telekom. Za klice iz drugih omrežij ceno določa Vaš operater. Splošni pogoji

  • 95% klicev rešimo takoj
  • večina klicev traja manj kot 3 minute
  • anonimnost zagotovljena
  • 100% strokovnost, v nasprotnem primeru vam strošek klica povrnemo!

Potrebujete pravni nasvet po emailu?Izterjava  - sklep o izvršbi

Izterjava - sklep o izvršbi

Kazensko pravo |

VPRAŠANJE

Dolžnik (sin) je v zaporu. Oče je dvignil pošto (sklep o izvršbi). Ali lahko oče utemeljuje ugovor z dokazom, da je sin v zaporu? Ali bo sodišče odločilo, da je ugovor utemeljen? Ali je možno zahtevati in kako, da sodišče odloži postopek za čas prestajanja kazni dolžnika (sina)?


ODGOVOR

Ugovor dolžnika mora biti obrazložen, kar pomeni, da mora dolžnik navesti pravno pomembna dejstva in pravno pomembne dokaze. Z navedbo, da je sin v zaporu, ne boste obrazložili in s tem utemeljili ugovora zoper sklep o izvršbi. Sodišče bo tak ugovor kot neutemeljen zavrnilo.

Dolžnik lahko kot razlog za odlog izvršbe navede dejstvo, da je na prestajanju kazni, vendar samo to ne zadošča; poleg tega mora izkazati za verjetno, da bi s takojšnjo izvršbo pretrpel nenadomestljivo ali težko nadomestljivo škodo in da je ta škoda večja od tiste, ki zaradi odloga lahko nastane upniku. Navedeno je v praksi za dolžnika zelo težko.