pravni telefon

POKLIČITE PRAVNIKA NA
090 3213

Vsak dan od 07.00 do 21.00 ure

2,71 €/min za klice iz omrežja Telekom. Za klice iz drugih omrežij ceno določa Vaš operater. Splošni pogoji

  • 95% klicev rešimo takoj
  • večina klicev traja manj kot 3 minute
  • anonimnost zagotovljena
  • 100% strokovnost, v nasprotnem primeru vam strošek klica povrnemo!

Potrebujete pravni nasvet po emailu?


Gradbeno pravo

Postopki za pridobitev gradbenih, okoljevarstvenih, vodnih in drugih dovoljenj, ter potrebni priključki in soglasja zanje

Vodno dovoljenje ARSO in dostop do pitne vode
Na stavbnem zemljišču nameravam zgraditi hišo, vendar na tem zemljišču ni javnega vodovoda. V bližini tega stavbenega zemljišča pa je izvir pitne vode, iz katerega bi lahko oskrboval hišo s pitno vodo in ji tako zagotovil minimalno komunalno opremljenost. Moj projektant pa mi je rekel, da bi moral v tem primeru pridobiti vodno dovoljenje s strani ARSO in da je vodno dovoljenje pogoj za izdajo gradbenega dovoljenja. Pridobivanje vodnega dovoljenja pa je dolgotrajno in drago, zato me zanima..
0 komentarji
Fekalne vode speljane v čistilno napravo (MKČN)
Zgraditi nameravam enostanovanjsko hišo, ki bo imela fekalne vode speljane v malo komunalno čistilno napravo (MKČN). Slednja se bo zgradila ob hiši. Zanima me, ali je potrebno k PGD za enostanovanjsko hišo priložiti tudi strokovno oceno za MKČN? ..
0 komentarji
Gradnja garaže in gradbeno dovoljenje
Ob stanovanjski hiši bi rad zgradil garažo. Zanima me, če moram pridobiti za takšno gradnjo gradbeno dovoljenje in načrte. ..
0 komentarji
Vodno soglasje za gradnjo elektro priključka?
Zanima me, če moramo za gradnjo elektro-priključka, ki bo vpet na mostno konstrukcijo čez potok, pridobiti vodno soglasje? ..
0 komentarji
Sončni kolektorji in gradbeno dovoljenje
Na poslovni objekt bi rad montiral sončne kolektorje za proizvodnjo električne energije z nazivno močjo 100 kW, zato me zanima, če moram za to pridobiti gradbeno dovoljenje? ..
0 komentarji
Okoljevarstveno dovoljenje pri vlogi za gradbeno
Napravo, za katero pridobivamo okoljevarstveno dovoljenje, bi radi rekonstruirali tako, da se bodo njegove emisjie zmanjšale, zato da bomo lahko zanj pridobili okoljevarstveno dovoljenje. Za rekonstrukcijo pa moramo pridobiti gradbeno dovoljenje. Zanima nas, če moramo k vlogi za izdajo gradbenega dovoljenja za takšno rekonstrukcijo priložiti okoljevarstveno dovoljenje? ..
0 komentarji
Služnostna pravica za dovoz
Upravna enota v postopku izdaje gradbenega dovoljenja zahteva, da za del ceste, ki poteka po sosedovem zemljišču, pridobim od njega služnostno pravico. Sosed pa mi za dovoz, čeprav se po njem vozimo že desetletja, služnosti noče ustanoviti. Še več, ko je izvedel, da ta del ceste poteka po njegovem (del namreč predstavlja polovico vozišča na delu dovoza) ga je ogradil, tako da po tem delu ne morem več voziti. Kako se lahko temu problemu izognem? ..
0 komentarji
Vodno soglasje za gradnjo na plazljivem območju
V lokacijski informaciji je navedeno, da predstavlja zemljiška parcela, na kateri nameravam graditi, plazljivo območje. Ali moram za gradnjo na tem zemljišču pridobiti vodno soglasje? ..
0 komentarji
Razlika med okoljevarstvenim dovoljenjem in soglasjem?
Kakšna je razlika med okoljevarstvenim dovoljenjem in okoljevarstvenim soglasjem? ..
0 komentarji
Vloga za izdajo gradbenega dovoljenja
V naslednjih dneh nameravam vložiti vlogo za izdajo gradbenega dovoljenja. Kaj naj priložim k vlogi za izdajo gradbenega dovoljenja? ..
0 komentarji