pravni telefon

POKLIČITE PRAVNIKA NA
090 3213

Vsak dan od 07.00 do 21.00 ure

2,71 €/min za klice iz omrežja Telekom. Za klice iz drugih omrežij ceno določa Vaš operater. Splošni pogoji

  • 95% klicev rešimo takoj
  • večina klicev traja manj kot 3 minute
  • anonimnost zagotovljena
  • 100% strokovnost, v nasprotnem primeru vam strošek klica povrnemo!

Potrebujete pravni nasvet po emailu?Montaža klime v bloku

Montaža klime v bloku

Gradbeno pravo |

VPRAŠANJE

Pozdravljeni!

Rad bi postavil klimatsko napravo za moje stanovanje. Živim v bloku. Zanima me ali potrebujem kakšna soglasja od sosedov.


ODGOVOR

Spoštovani!

Stanovanjski zakon -1 (Uradni list RS, št. 69/03, 18/04 – ZVKSES, 47/06 – ZEN, 45/08 – ZVEtL, 57/08, 62/10 – ZUPJS, 56/11 – odl. US, 87/11, 40/12 – ZUJF, 14/17 – odl. US in 27/17)  15. členu določa, da je potrebno, kadar izvedbena dela v posameznem delu pomenijo tudi poseg v skupne dele, pridobiti za to soglasje ostalih etažnih lastnikov. Med skupne dele stavbe spadata tudi streha in fasada objekta.

Določeno je, da kadar izvedbena dela v posameznem delu pomenijo tudi poseg v skupne dele, etažni lastnik ne sme pričeti z izvajanjem del brez soglasja etažnih lastnikov, ki imajo več kot polovico solastniških deležev na teh skupnih delih. Če torej nameravate pri montaži klimatske naprave zunanjo enoto naprave namesti bodisi na streho, bodisi fasado, potrebujete za tak poseg v skupne dele soglasja več kot polovice (50%) ostalih etažnih lastnikov.

V kolikor potrebnega soglasja sosedov ne bi pridobili, ste lahko v primeru inšpekcijskega nadzora oglobljeni za prekršek z globo od 500 do 1.200 EUR.