pravni telefon

POKLIČITE PRAVNIKA NA
090 3213

Vsak dan od 07.00 do 21.00 ure

2,71 €/min za klice iz omrežja Telekom. Za klice iz drugih omrežij ceno določa Vaš operater. Splošni pogoji

  • 95% klicev rešimo takoj
  • večina klicev traja manj kot 3 minute
  • anonimnost zagotovljena
  • 100% strokovnost, v nasprotnem primeru vam strošek klica povrnemo!

Potrebujete pravni nasvet po emailu?Gradnja garaže in gradbeno dovoljenje

Gradnja garaže in gradbeno dovoljenje

Gradbeno pravo |

VPRAŠANJE

Ob stanovanjski hiši bi rad zgradil garažo. Zanima me, če moram pridobiti za takšno gradnjo gradbeno dovoljenje in načrte.


ODGOVOR

Uredba o vrstah objektov glede na zahtevnost določa, da pritlična garaža, ki tlorisnega gabarita nima večjega od 30 m2 in ni višja od 3,5 m, spada med nezahtevne objekte. Lahko se gradi samo na zemljiških parcelah objektov, h katerim se gradi, za gradnjo pa potrebujete gradbeno dovoljenje za gradnjo nezahtevnih objektov.

Vlogo za izdajo dovoljenja morate vložiti na predpisanem obrazcu (http://e-uprava.gov.si/storitve/pridobiVlogo.esju?id=1364), na kateri morate garažo skicirati, lahko tudi sami, in ji priložiti zemljiškokatastrski prikaz lege garaže na zemljišču. Gradnjo na zemljišču mora dopuščati tudi prostorski akt, zato vam svetujemo, da se o tem na občini pozanimate pred vložitvijo vloge.

Postopek pridobivanja dovoljenj se vodi po skrajšanem postopku, upravna taksa pa znaša cca 20 EUR.