pravni telefon

POKLIČITE PRAVNIKA NA
090 3213

Vsak dan od 07.00 do 21.00 ure

2,71 €/min za klice iz omrežja Telekom. Za klice iz drugih omrežij ceno določa Vaš operater. Splošni pogoji

  • 95% klicev rešimo takoj
  • večina klicev traja manj kot 3 minute
  • anonimnost zagotovljena
  • 100% strokovnost, v nasprotnem primeru vam strošek klica povrnemo!

Potrebujete pravni nasvet po emailu?Vodno soglasje za gradnjo na plazljivem območju

Vodno soglasje za gradnjo na plazljivem območju

Gradbeno pravo |

VPRAŠANJE

V lokacijski informaciji je navedeno, da predstavlja zemljiška parcela, na kateri nameravam graditi, plazljivo območje. Ali moram za gradnjo na tem zemljišču pridobiti vodno soglasje?


ODGOVOR

V primeru, da je vlada na podlagi 83. člena Zakona o vodah z uredbo razglasila zemljiško parcelo za plazljivo območje, morate za gradnjo pridobiti vodno soglasje. V nasprotnem primeru pa ne. S prostorskimi akti so nekatere občine same razglasile določena območja za plazljiva in so po tem v aktih določila pogoje za gradnjo na teh območjih. Eden izmed teh pogojev je po navadi ta, da je potrebno k vlogi za pridobitev gradbenega dovoljenja priložiti geološko poročilo.