pravni telefon

POKLIČITE PRAVNIKA NA
090 3213

Vsak dan od 07.00 do 21.00 ure

2,71 €/min za klice iz omrežja Telekom. Za klice iz drugih omrežij ceno določa Vaš operater. Splošni pogoji

  • 95% klicev rešimo takoj
  • večina klicev traja manj kot 3 minute
  • anonimnost zagotovljena
  • 100% strokovnost, v nasprotnem primeru vam strošek klica povrnemo!

Potrebujete pravni nasvet po emailu?Razlika med okoljevarstvenim dovoljenjem in soglasjem?

Razlika med okoljevarstvenim dovoljenjem in soglasjem?

Gradbeno pravo |

VPRAŠANJE

Kakšna je razlika med okoljevarstvenim dovoljenjem in okoljevarstvenim soglasjem?


ODGOVOR

Zakon o varstvu okolja določa, da je za posege, za katera je potrebno izvesti presojo vplivov na okolje, potrebno pridobiti okoljevarstveno soglasje.

Okoljevarstveno dovoljenje pa je potrebo pridobiti za obratovanje naprav, ki lahko povzročijo onesnaževanje večjega obsega. Če je potrebno za montažo/ izgradnjo naprave opraviti tudi poseg, za katerega je obvezna presoja vplivov na okolje, se lahko ta presoja opravi tudi v postopku izdaje okoljevarstvenega dovoljenja.

Posege, za katere je potrebno izvesti presojo vplivov na okolje določa Uredba o vrstah posegov v okolje, za katere je treba izvesti presojo vplivov na okolje (http://zakonodaja.gov.si/rpsi/r00/predpis_URED4170.html).Večje število vladnih uredb pa določa naprave, ki lahko povzročijo onesnaževanje večjega obsega.