pravni telefon

POKLIČITE PRAVNIKA NA
090 3213

Vsak dan od 07.00 do 21.00 ure

2,71 €/min za klice iz omrežja Telekom. Za klice iz drugih omrežij ceno določa Vaš operater. Splošni pogoji

  • 95% klicev rešimo takoj
  • večina klicev traja manj kot 3 minute
  • anonimnost zagotovljena
  • 100% strokovnost, v nasprotnem primeru vam strošek klica povrnemo!

Potrebujete pravni nasvet po emailu?Fekalne vode speljane v čistilno napravo (MKČN)

Fekalne vode speljane v čistilno napravo (MKČN)

Gradbeno pravo |

VPRAŠANJE

Zgraditi nameravam enostanovanjsko hišo, ki bo imela fekalne vode speljane v malo komunalno čistilno napravo (MKČN). Slednja se bo zgradila ob hiši.

Zanima me, ali je potrebno k PGD za enostanovanjsko hišo priložiti tudi strokovno oceno za MKČN?


ODGOVOR

Uredba o emisiji snovi pri odvajanju odpadne vode iz malih komunalnih čistilnih naprav v 13. členu določa, da je potrebno k PGD priložiti soglasje za priključitev upravljalca javne kanalizacije, če se bodo odpadne vode iz objekta odvajale v MKČN in za njeno obratovanje ni potrebno pridobiti okoljevarstvenega dovoljenja oziroma soglasja. V skladu s 16. členom Uredbe o emisiji snovi in toplote v vode pri odvajanju odpadnih vod v vode in javno kanalizacijo pa za MKČN naprave z zmogljivostjo do 50 populacijskih enot ni potrebno pridobiti okoljevarstvenega dovoljenja.

Strokovno oceno za MKČN je potrebno na podlagi 16. člena Uredbe o emisiji snovi in toplote v vode pri odvajanju odpadnih vod v vode in javno kanalizacijo priložiti samo za obratovanje naprave (definirane v 1. točki 2. člena te Uredbe), komunalne čistilne naprave (definirane v 6.1 točki 2. člena te Uredbe) in skupne čistilne naprave (definirane v 6.4 točki 2. člena te Uredbe), če za njihovo obratovanje ni potrebno pridobiti okoljevarstvenega dovoljenja oziroma soglasja. Strokovne ocene za MKČN (definirane v 6.2 točki 2. člena te Uredbe) ni potrebno priložiti k PGD, ker se 16. člen Uredbe na njih ne nanaša.

V primeru gradnje MKČN za objekt do 50 populacijskih enot je torej potrebno k PGD priložiti samo soglasje za priključitev.