pravni telefon

POKLIČITE PRAVNIKA NA
090 3213

Vsak dan od 07.00 do 21.00 ure

2,71 €/min za klice iz omrežja Telekom. Za klice iz drugih omrežij ceno določa Vaš operater. Splošni pogoji

  • 95% klicev rešimo takoj
  • večina klicev traja manj kot 3 minute
  • anonimnost zagotovljena
  • 100% strokovnost, v nasprotnem primeru vam strošek klica povrnemo!

Potrebujete pravni nasvet po emailu?Vodno dovoljenje ARSO in dostop do pitne vode

Vodno dovoljenje ARSO in dostop do pitne vode

Gradbeno pravo |

VPRAŠANJE

Na stavbnem zemljišču nameravam zgraditi hišo, vendar na tem zemljišču ni javnega vodovoda. V bližini tega stavbenega zemljišča pa je izvir pitne vode, iz katerega bi lahko oskrboval hišo s pitno vodo in ji tako zagotovil minimalno komunalno opremljenost.

Moj projektant pa mi je rekel, da bi moral v tem primeru pridobiti vodno dovoljenje s strani ARSO in da je vodno dovoljenje pogoj za izdajo gradbenega dovoljenja. Pridobivanje vodnega dovoljenja pa je dolgotrajno in drago, zato me zanima, če se temu lahko izognem.


ODGOVOR

Zakon o vodah določa, da je potrebno za lastno oskrbo s pitno vodo pridobiti vodno dovoljenje, postopek za njegovo pridobitev pa je v praksi res dolgotrajno in včasih povezano z večjimi stroški. Če boste v projektu za pridobitev gradbenega dovoljenja (PGD) navedli, da se bo objekt s pitno vodo oskrboval iz lastnega vodovoda, boste morali k vlogi za pridobitev gradbenega dovoljenja (GD) priložiti vodno dovoljenje. V primeru, da bi se radi izognili temu, da bo vodno dovoljenje pogoj za pridobitev GD, se morate odločiti za drugi vir oskrbe. Pravilnik o projektni dokumentaciji v 24. členu določa, da se kot alternativna komunalna oskrba objekta s pitno vodo štejejo tudi sodobni načini filtriranja z deževnico.Ta način lahko za vas predstavlja samo začasno rešitev oskrbe.

Za vodno dovoljenje lahko namreč vseeno zaprosite, kljub temu, da se objekt z lastnim virom na začetku uporabe še ne bo oskrboval. Po njegovi pridobitvi pa objekt priključite na lastni vodovod.