pravni telefon

POKLIČITE PRAVNIKA NA
090 3213

Vsak dan od 07.00 do 21.00 ure

2,71 €/min za klice iz omrežja Telekom. Za klice iz drugih omrežij ceno določa Vaš operater. Splošni pogoji

  • 95% klicev rešimo takoj
  • večina klicev traja manj kot 3 minute
  • anonimnost zagotovljena
  • 100% strokovnost, v nasprotnem primeru vam strošek klica povrnemo!

Potrebujete pravni nasvet po emailu?Izvršba na podjetje v stečaju

Izvršba na podjetje v stečaju

Gospodarsko pravo |

VPRAŠANJE

Spoštovani, zoper podjetje, ki mi je bilo na podlagi neizpolnjene pogodbe dolžno več tisoč EUR, sem vložil izvršbo. Podjetje je pred kratkim šlo v stečaj. Kaj je sedaj z mojo izvršbo?

ODGOVOR

Spoštovani!

Odgovor je precej odvisen od tega v kakšni fazi je bil izvršilni postopek v trenutku začetka dolžnikovega stečaja.

Splošno pravilo je, da se z dnem začetka stečajnega postopka zoper izvršilni postopek ustavi. To pa ne velja, v kolikor upnik v izvršilnem postopku pridobi ločitveno pravico nad dolžnikovim premoženjem (njegovimi premičninami, nepremičninami, vrednostnimi papirji...).

Ločitvena pravica pomeni pravico do prednostnega poplačila iz kupnine dosežene s prisilno prodajo tega premoženja v stečaju, ki je potrebna za poplačilo upnikov (podobno zastavni pravici). Tudi v izvršilnem postopku namreč upnik pridobi takšno prednostno poplačilno pravico in sicer v trenutku, ko se opravi rubež dolžnikovega premoženja oz. vpis hipoteke na podlagi sklepa o izvršbi v zemljiško knjigo.

Če do začetka stečajnega postopka še niste pridobili ločitvene pravice (če še ni prišlo do rubeža ali vpisa hipoteke v zemljiško knjigo), se bo izvršilni postopek ustavil. Če ste do začetka stečajnega postopka že pridobili ločitveno pravico, a do tistega trenutka še ni prišlo do prisilne realizacije te ločitvene pravice (unovčenja oz. prodaje zarubljenega premoženja), se bo izvršilni postopek prekinil, ločitveno pravico pa boste lahko uveljavljali v stečajnem postopku. Če pa je do začetka stečajnega postopka že prišlo do prisilne realizacije ločitvene pravice, pa začetek stečajnega postopka ne vpliva na tek izvršilnega postopka in se boste kot upnik lahko poplačali v izvršilnem postopku, ki bo tekel naprej, vzporedno s stečajnim postopkom.

Spoštovani, zoper podjetje, ki mi je bilo na podlagi neizpolnjene pogodbe dolžno več tisoč EUR, sem vložil izvršbo. Podjetje je pred kratkim šlo v stečaj. Kaj je sedaj z mojo izvršbo? Dodatno naj opozorimo, da se šteje, da je bila v izvršilnem postopku opravljena prodaja nepremičnine, če je bil razglašen sklep o domiku nepremičnine kupcu.