pravni telefon

POKLIČITE PRAVNIKA NA
090 3213

Vsak dan od 07.00 do 21.00 ure

2,71 €/min za klice iz omrežja Telekom. Za klice iz drugih omrežij ceno določa Vaš operater. Splošni pogoji

  • 95% klicev rešimo takoj
  • večina klicev traja manj kot 3 minute
  • anonimnost zagotovljena
  • 100% strokovnost, v nasprotnem primeru vam strošek klica povrnemo!

Potrebujete pravni nasvet po emailu?Kako dobiti denar?

Kako dobiti denar?

Gospodarsko pravo |

VPRAŠANJE

Neko podjetje mi dolguje določeno vsoto denarja. Ker računa nočejo poravnati, sem jih dal pod sodno izvržbo. Podjetje je dobilo obvestilo o blokadi računa če v osmih dneh ne poravnajo obveznosti. Nato pa mi je podjetje, ki mi dolguje denar nakazalo manjši znesek in se pritožilo na sodišče, da navedeni znasek ne drži!

Kaj lahko v tem primeru še storim? Ker se je to storilo že drugič sklepam, da lahko to traja v nedogled...


ODGOVOR

Spoštovani,

predvidevam, da ste vložili predlog za izvršbo na podlagi verodostojne listine, kar pomeni, da se bo postopek zaradi dolžnikovega ugovora nadaljeval v pravdi, kjer boste navedli dejstva in dokaze, ki utemeljujejo vašo terjatev.

Če pa dolžnikov ugovor ni bil obrazložen in s tem utemeljen, se morate zoper pritožiti zoper sklep, s katerim bo sodišče sklep o izvršbi razveljavilo v drugi točki in odločilo, da se postopek nadaljuje v pravdi. Če bo sodišče druge stopnje vašo pritožbo štelo za utemeljeno, bo ugovor dolžnika zavrnjen in se bo izvršba nadaljevala.

Pritožbeni postopki so po naših izkušnjah praviloma dokaj hitri (2 do 5 mesecev), pravde pa lahko trajajo tudi dlje.