pravni telefon

POKLIČITE PRAVNIKA NA
090 3213

Vsak dan od 07.00 do 21.00 ure

2,71 €/min za klice iz omrežja Telekom. Za klice iz drugih omrežij ceno določa Vaš operater. Splošni pogoji

  • 95% klicev rešimo takoj
  • večina klicev traja manj kot 3 minute
  • anonimnost zagotovljena
  • 100% strokovnost, v nasprotnem primeru vam strošek klica povrnemo!

Potrebujete pravni nasvet po emailu?Upravljanje s solastniškim stanovanjem

Upravljanje s solastniškim stanovanjem

Družinsko pravo |

VPRAŠANJE

Z dvema bratoma in sestro smo solastniki stanovanja. Zanima me, kako je z upravljanjem stanovanja, če se ne moremo dogovoriti glede določenih stvari. In kaj, če je sestra dalj časa odsotna v tujini in nedosegljiva za nas?

ODGOVOR

Spoštovani!

Kot solastniki imate pravico skupno upravljati s stanovanjem. Glede upravljanja odločate z glasovanjem, po višinah svojih solastniških deležev.

Za posle v zvezi z rednim upravljanjem je potrebno soglasje več kot polovice, za posle, ki presegajo okvire rednega upravljanja pa soglasje vseh. Za posle rednega upravljanja se štejejo posli, ki so potrebni za obratovanje in vzdrževanje stanovanja za doseganje njegovega namena, med posle izrednega upravljanja pa štejejo drugi posli, kot so zlasti razpolaganje s celotnim stanovanjem, določitev načina rabe in določitev upravitelja itd. Če se glede določenega posla ne morete sporazumeti, posel pa je nujen za redno vzdrževanje stanovanja, lahko o poslu na predlog kateregakoli od vas odloči sodišče v nepravdnem postopku.

Če vaša sestra dalj časa ni dosegljiva, lahko ostali solastniki predlagate, da se ji določi skrbnik za poseben primer.