pravni telefon

POKLIČITE PRAVNIKA NA
090 3213

Vsak dan od 07.00 do 22.00 ure

2,71 €/min za klice iz omrežja Telekom. Za klice iz drugih omrežij ceno določa Vaš operater. Splošni pogoji

  • 95% klicev rešimo takoj
  • večina klicev traja manj kot 3 minute
  • anonimnost zagotovljena
  • 100% strokovnost, v nasprotnem primeru vam strošek klica povrnemo!

Potrebujete pravni nasvet po emailu?Ali moram ob ločitvi odplačati polovico njegovega kredita?

Ali moram ob ločitvi odplačati polovico njegovega kredita?

Družinsko pravo |

VPRAŠANJE

Z možem se ločujeva. Sem nezaposlena, mož pa ima zelo dobro plačano službo. V zakonu je praktično vse stroške plačeval on, tudi prispeval je k skupnem premožen ju le on, saj jaz nisem imela nobenih dohodkov. Mož je tudi najel kredit (jaz ga nisem mogla), ki pa še ni odplačan. Zanima me, ali bom po prenehanju zakonskem zveze tudi jaz dolžna odplačevati (polovico) kredita.


ODGOVOR

Spoštovani!

Kar se tiče določljivosti deležev na skupnem premoženju zakoncev velja, da se pri delitvi skupnega premoženja sicer šteje, da sta deleža zakoncev na skupnem premoženju enaka, vendar pa lahko zakonca dokažeta, da sta prispevala k skupnemu premoženju v drugačnem razmerju. Slednja možnost bi bila relevantna v vašem primeru.

Pri ugotavljanju višine prispevka vsakega od zakoncev k skupnem premoženju se upošteva ne le dohodek vsakega zakonca, temveč tudi druge okoliščine, kot na primer pomoč, ki jo zakonec daje drugemu zakoncu, varstvo in vzgojo otrok, opravljanje domačih del, skrb za ohranitev premoženja in vsako drugo obliko dela in sodelovanja pri upravi, ohranitvi in povečanju skupnega premoženja. V vašem primeru bi torej bilo relevantno tudi ali ste sami prispevali k stvaritvi skupnega premoženja kako drugače, kot pa le denarno.

Kar pa se tiče dolgov pa velja da za obveznosti, nastale v zvezi s skupnim premoženjem, in za obveznosti, ki jih prevzame en zakonec za tekoče potrebe družine, odgovarjata zakonca nerazdelno tako s skupnim kakor tudi s svojim posebnim premoženjem. Če je vaš del na skupnem premoženju manjši (in tudi nimate oz. niste imeli lastnega posebnega premoženja), boste tudi odgovorni za te dolgove v sorazmerno manjšem delu. Če pa bi vas banka izterjala za večji del, kot bi ga dejansko bili dolžni odplačati, bi imeli pravico terjati od vašega bivšega moža povračilo tega, kar bi plačali več, kot znaša vaš del dolga.