pravni telefon

POKLIČITE PRAVNIKA NA
090 3213

Vsak dan od 07.00 do 21.00 ure

2,71 €/min za klice iz omrežja Telekom. Za klice iz drugih omrežij ceno določa Vaš operater. Splošni pogoji

  • 95% klicev rešimo takoj
  • večina klicev traja manj kot 3 minute
  • anonimnost zagotovljena
  • 100% strokovnost, v nasprotnem primeru vam strošek klica povrnemo!

Potrebujete pravni nasvet po emailu?Ali ima zdravnik medicine dela vpogled v mojo osebno kartoteko?

Ali ima zdravnik medicine dela vpogled v mojo osebno kartoteko?

Drugo pravo |

VPRAŠANJE

Delodajalec me namerava poslati na zdravstveni pregled v njihov zdravstveni dom k zdravniku, ki zanj opravlja te preglede (na oddelek medicine dela in športa).

Ali ima ta zdravnik, ki ga je izbral delodajalec pravico vpogleda v mojo osebno zdravstveno dokumentacijo (ki jo vodi moj osebni zdravnik)?


ODGOVOR

Spoštovani! 

Delodajalec mora zagotoviti, da zdravstvene ukrepe v zvezi z varnostjo in zdravjem pri delu izvaja certificirani izvajalec medicine dela, ki ga izbere sam. Pri opravljanju svojih nalog izvajalec medicine dela sodeluje z osebnim zdravnikom delavca in z izvedenskimi organi invalidskega in zdravstvenega zavarovanja zaradi izmenjave podatkov o zdravstvenem stanju delavcev ter pomoči pri ugotavljanju upravičenosti do začasne oziroma trajne zadržanosti z dela in ocenjevanja delovne zmožnosti. 

Izvajalec medicine dela, ki si ga je izbral vaš delodajalec lahko od vašega osebnega zdravnika pridobi oziroma vpogleda podatke o vašem zdravstvenem stanju ter o vašem zdravljenju in morebitni rehabilitaciji, a mora pred tem pridobiti vašo pisno privolitev. Po drugi strani pa velja tudi, da mora izvajalec medicine vašemu osebnemu zdravniku na njegovo morebitno zahtevo posredovati informacije o vaših obremenitvah na vašem delovnem mestu in o zahtevah vašega delovnega mesta.