pravni telefon

POKLIČITE PRAVNIKA NA
090 3213

Vsak dan od 07.00 do 21.00 ure

2,71 €/min za klice iz omrežja Telekom. Za klice iz drugih omrežij ceno določa Vaš operater. Splošni pogoji

  • 95% klicev rešimo takoj
  • večina klicev traja manj kot 3 minute
  • anonimnost zagotovljena
  • 100% strokovnost, v nasprotnem primeru vam strošek klica povrnemo!

Potrebujete pravni nasvet po emailu?Delo na domu

Delo na domu

Delovno pravo |

VPRAŠANJE

Pozdravljeni. Z delavko sva se dogovorila za delo na domu. Zanima me, kaj točno mora biti dogovorjeno v pogodbi.
 

ODGOVOR

Spoštovani!
 
V kolikor je z delavcem dogovorjena oblika dela kot delo na domu, mora to biti izrecno navedeno v pogodbi o zaposlitvi. V pogodbi morajo biti vsebovane vse pravice, obveznosti in pogoji, ki so odvisni od narave dela na domu. Naveden mora biti točen kraj dela. Če bo delavec opravljal delo na domu na različnih krajih (npr. doma, na vikendu ipd.), morajo vsi kraji opravljanja dela biti v pogodbi izrecno navedeni. Če niso, je potrebno ob vsaki spremembi kraja dela skleniti novo pogodbo o zaposlitvi. V pogodbi mora biti navedeno za kakšno delovno mesto gre in kakšne so delovne naloge. Določen mora biti čas opravljanja dela. Priporočljivo je tudi, da se v pogodbi določi periodika poročanja o opravljenem delu. Ker ima delavec pri opravljanju dela na domu pravico do nadomestila za uporabo svojih delovnih sredstev, se mora s pogodbo določiti tudi sama višina nadomestila.
 
Delodajalec mora o nameravanem organiziranju dela na domu, pred začetkom dela obvestiti inšpektorat za delo. Odgovoren je tudi za to, da se delo opravlja v varnih delovnih pogojih. Zato je priporočljivo, da si delodajalec pred sklenitvijo pogodbe o zaposlitvi delavca sam kraj dela ogleda in zagotovi varne delovne pogoje na kraju samem.