pravni telefon

POKLIČITE PRAVNIKA NA
090 3213

Vsak dan od 07.00 do 21.00 ure

2,71 €/min za klice iz omrežja Telekom. Za klice iz drugih omrežij ceno določa Vaš operater. Splošni pogoji

  • 95% klicev rešimo takoj
  • večina klicev traja manj kot 3 minute
  • anonimnost zagotovljena
  • 100% strokovnost, v nasprotnem primeru vam strošek klica povrnemo!

Potrebujete pravni nasvet po emailu?Izplačilo neizkoriščenega dopusta

Izplačilo neizkoriščenega dopusta

Delovno pravo |

VPRAŠANJE

Delodajalec mi je odpovedal pogodbo o zaposlitvi. Ostalo mi je še 15 dni neizrabljenega dopusta.

Ko sem ga povprašal o tem, mi je rekel, da ga pri njem ne bom mogel koristiti, izplačila za neizkoriscen dopust pa mi tudi moče dati. Ali je to pravilno?


ODGOVOR

Spoštovani!

Dopust se vedno koristi dogovorno. Po Zakonu o delovnih razmerjih - 1, je delodajalec dolžan delavcu omogočiti koriščenje je najmanj 10 dni letnega dopusta v tekočem koledarskem letu, preostanek pa lahko delavec prenese v prihodnje leto. Takšno koriščenje dopusta je tudi delavčeva dolžnost (smatra se namreč, da koriščenje dopusta pripomore k boljšim delovnim rezultatom delavca). V primeru prenehanja delovnega razmerja lahko delavec koriščenje pravice do pripadajočega mu dopusta dogovorno prenese tudi k novemu delodajalcu, delodajalec in delavec pa se lahko tudi dogovorita, da se neizkoriščen dopust delavcu izplača. Ključno v primerih podobnim vašemu torej je, ali je delavec med delovnim razmerjem delodajalca zaprosil za koriščenje dopuste in ali je bila delodajalčeva odločite glede delavčeve prošnje utemeljena. 

Kot je Sodišče EU v eni od zadnjih sodb z zadevnega področja izpostavilo, lahko pravica do dopusta in pravica do nadomestila za neizrabljen dopust ugasne le v primeru, če je delodajalec delavcu zagotovil dejanske možnosti za pravočasno uveljavljanje zadevnega dopusta in ga hkrati poučil o posledicah, ki nastopijo zaradi neuveljavljanja le-tega. Dokazno breme je v obeh primerih preloženo na delodajalca. Samodejna izguba pridobljene pravice do letnega dopusta in s tem denarnega nadomestila za neizrabljeni dopust, le zaradi tega, ker delavec za dopust ni zaprosil pred prenehanjem delovnega razmerja, je torej v nasprotju s pravom Evropske Unije, edina izjema, ki v tem primeru varuje delodajalca, pa je dokazilo o tem, da delavec kljub vsem dejanskim možnostim, pravice do plačanega letnega dopusta ni uveljavljal namerno, ob tem, ko se je popolnoma zavedal posledic takšnega neuveljavljanja. V tem primeru delavec izgubi pravico do plačanega letnega dopusta kot tudi pravico do denarnega nadomestila.