pravni telefon

POKLIČITE PRAVNIKA NA
090 3213

Vsak dan od 07.00 do 21.00 ure

2,71 €/min za klice iz omrežja Telekom. Za klice iz drugih omrežij ceno določa Vaš operater. Splošni pogoji

  • 95% klicev rešimo takoj
  • večina klicev traja manj kot 3 minute
  • anonimnost zagotovljena
  • 100% strokovnost, v nasprotnem primeru vam strošek klica povrnemo!

Potrebujete pravni nasvet po emailu?Ali se višino plač lahko ureja v splošnem aktu?

Ali se višino plač lahko ureja v splošnem aktu?

Delovno pravo |

VPRAŠANJE

Smo podjetje, ki zaposluje več delavcev. Zanima nas, ali lahko področje plač (višino, način in obdobje izplačevanja itd.) uredimo v internem splošnem aktu.


ODGOVOR

Spoštovani!

Ne, pravice in obveznosti iz delovnega razmerja (plače, kriteriji za letni dopust, regres, odpravnine, odsotnosti z dela in nadomestila, izobraževanje, …) se na ravni podjetja urejajo s podjetniško kolektivno pogodbo, ki jo skleneta sindikat ali več sindikatov in poslovodni organ.

To je možno le v primeru, če pri vas kot delodajalcu ni organiziranega sindikata delavcev. Velja namreč, da v primeru, če pri delodajalcu ni organiziranega sindikata delavcev lahko delodajalec ureja plačo in druge pravice in obveznosti iz delovnega razmerja tudi s splošnim aktom, vendar le, če so bolj ugodne od zakona in veljavnih kolektivnih pogodb. Predlog takšnega splošnega akta bi morali pred sprejemom posredovati v mnenje svetu delavcev (oziroma delavskemu zaupniku). Ta bi nato v osmih dneh podal mnenje. Kot delodajalec bi morali to mnenje obravnavati in se do njega opredeliti pred sprejemom splošnega akta.

V kolikor pa pri vas ni organiziranega sindikata delavcev, pa obveznosti iz delovnega razmerja (plače, kriteriji za letni dopust, regres, odpravnine, odsotnosti z dela in nadomestila, izobraževanje, …) na ravni podjetja lahko uredite s podjetniško kolektivno pogodbo, ki jo sklene sindikat (ali več sindikatov) in poslovodni organ vašega podjetja.