pravni telefon

POKLIČITE PRAVNIKA NA
090 3213

Vsak dan od 07.00 do 21.00 ure

2,71 €/min za klice iz omrežja Telekom. Za klice iz drugih omrežij ceno določa Vaš operater. Splošni pogoji

  • 95% klicev rešimo takoj
  • večina klicev traja manj kot 3 minute
  • anonimnost zagotovljena
  • 100% strokovnost, v nasprotnem primeru vam strošek klica povrnemo!

Potrebujete pravni nasvet po emailu?Višji stroški za prevoz na delo

Višji stroški za prevoz na delo

Delovno pravo |

VPRAŠANJE

Spoštovani!

Že tri leta sem zaposlen pri svojem delodajalcu v Ljubljani, kjer sem tudi ves čas opravljal delo.

Dva meseca nazaj pa me je delodajalec razporedil na delovno mesto v Kranj. Receno je bilo, da bo to začasno, a se je izkazalo, da bo kar za stalno.

Problem pa je, ker mi ne obračunava stroškov prevoza na delo. Ali je to prav in kaj lahko storim?


ODGOVOR

Spoštovani,

Glede na to, da se je spremenil kraj opravljanja dela, bi morali z delodajalcem skleniti novo pogodbo o zaposlitvi, saj takšno dolžnost določa Zakon o delovnih razmerjih  (Uradni list RS, št. 21/13, 78/13 – popr. in nad. – ZDR-1) v 49. členu.

V novi pogodbi o zaposlitvi bi morali navesti vaš novi naslov, delodajalec pa bi vam moral povrniti stroške za prevoz z dela (za razdaljo od vašega novega prebivališča do novega delovnega mesta), ker je pravica do povračila stroškov za prevoz na delo in z dela zakonska pravica delavca, urejena v 130. členu ZDR-1.

Ker je pravica do povračila stroškov prevoza zakonska pravica, je niti pogodba o zaposlitvi, niti kolektivna pogodba ne moreta urejati manj ugodno za delavca. Če vam delodajalec ne plačuje stroškov za prevoz, ravna protizakonito, zato lahko povračilo potnih stroškov zahtevate v delovnem sporu pred delovnim sodiščem, lahko pa zoper delodajalca vložite tudi kazensko ovadbo zaradi kaznivega dejanja kršitve temeljnih pravic delavcev po 196. členu Kazenskega zakonika (Uradni list RS, št. 50/12 , 6/16 – popr., 54/15, 38/16 in 27/17).