pravni telefon

POKLIČITE PRAVNIKA NA
090 3213

Vsak dan od 07.00 do 21.00 ure

2,71 €/min za klice iz omrežja Telekom. Za klice iz drugih omrežij ceno določa Vaš operater. Splošni pogoji

  • 95% klicev rešimo takoj
  • večina klicev traja manj kot 3 minute
  • anonimnost zagotovljena
  • 100% strokovnost, v nasprotnem primeru vam strošek klica povrnemo!

Potrebujete pravni nasvet po emailu?Ali se priprava na delo šteje v delovni čas

Ali se priprava na delo šteje v delovni čas

Delovno pravo |

VPRAŠANJE

Spoštovani!

Delam v industriji. Vsakdanje priprave na delo in že sam prihod na delo mi vsak dan poberejo kar nekaj časa.

Ali se mi ne bi moral tudi čas prihoda in priprave na delo vštevati v delovni čas?
 


ODGOVOR

Spoštovani!

Zakon o delovnih razmerjih (Zakon o delovnih razmerjih (Uradni list RS, št. 21/13, 78/13 – popr.) opredeljuje delovni čas kot efektivni delovni čas, čas odmora med dnevnim delom in čas upravičenih odsotnosti z dela (kot so letni dopust, odsotnost z dela zaradi zdravstvenih razlogov, odsotnost z dela zaradi izobraževanja in druge).

Kot efektivni delovni čas pa se šteje ne le dejansko opravljanje dela, ampak tudi vsako drugo časovno obdobje, v katerem je delavec na razpolago delodajalcu in izpolnjuje svoje obveznosti iz pogodbe o zaposlitvi. Katera so ta obdobja, Zakon o delovnih razmerjih konkretno ne določa. V odvisnosti od dejavnosti je kot takšna mogoče šteti na primer čas priprave na delo (preoblačenje v delovna oblačila, priprava delovnih naprav), čas službenega potovanja, in podobno.

Praviloma pa se takšna obdobja, ki ne pomenijo opravljanje dejanskega dela, a se vštevajo v efektivni delovni čas, konkretno opredelijo v področnih zakonih oziroma kolektivnih pogodbah. To, ali priprave na delo v vašem primeru štejejo za efektivni delovni čas, je torej odvisno od vašega konkretnega delovnega mesta oz. predpisov, ki ga urejajo.