pravni telefon

POKLIČITE PRAVNIKA NA
090 3213

Vsak dan od 07.00 do 21.00 ure

2,71 €/min za klice iz omrežja Telekom. Za klice iz drugih omrežij ceno določa Vaš operater. Splošni pogoji

  • 95% klicev rešimo takoj
  • večina klicev traja manj kot 3 minute
  • anonimnost zagotovljena
  • 100% strokovnost, v nasprotnem primeru vam strošek klica povrnemo!

Potrebujete pravni nasvet po emailu?Dodatek k plači za delovno dobo

Dodatek k plači za delovno dobo

Delovno pravo |

VPRAŠANJE

Na novo sem se zaposlil in prejel plačilno listo za pretekli mesec. Na plačilni listi ni navedeno, da imam že 6 let delovne dobe.

Ali mi ne bi moral delodajalec izplačati tudi dodatek k plači za delovno dobo?


ODGOVOR

Spoštovani!

Izplačevanje dodatka za delovno dobo ni z zakonom predpisana obveznost delodajalca. Po Zakonu o delovnih razmerjih (Uradni list RS, št. 21/13, 78/13 in nad.) delavcu pripada le dodatek za posebne pogoje dela – npr. zaradi posebne razporeditve delovnega časa, nočnega dela, nadurnega dela, dela v nedeljo in ob praznikih  po zakonu dela prostih dnevih. S kolektivno pogodbo pa se lahko določijo tudi dodatki za posebne pogoje dela, ki izhajajo iz posebnih obremenitev pri delu, neugodnih vplivov okolja in nevarnosti pri delu, ki niso vsebovane v zahtevnosti dela. Drugih dodatkov zakon ne predvideva.

Lahko pa so določeni dodatki delavcu priznani s kolektivno pogodbo, notranjimi akti ali sklepi delodajalca, ali pa s samo pogodbo o zaposlitvi. Takšen dodatek je lahko npr. tudi dodatek za delovno dobo, ki pa je lahko mišljen za skupno delavčevo delovno dobo, ali delovno dobo le pri trenutnem (zadnjem) delodajalcu.

Višina dodatka, ki ga mora delodajalec izplačevati delavcu je lahko določena v nominalnem znesku,  ali pa v odstotku od osnovne plače za polni delovni čas oziroma ustrezne urne postavke.