pravni telefon

POKLIČITE PRAVNIKA NA
090 3213

Vsak dan od 07.00 do 21.00 ure

2,71 €/min za klice iz omrežja Telekom. Za klice iz drugih omrežij ceno določa Vaš operater. Splošni pogoji

  • 95% klicev rešimo takoj
  • večina klicev traja manj kot 3 minute
  • anonimnost zagotovljena
  • 100% strokovnost, v nasprotnem primeru vam strošek klica povrnemo!

Potrebujete pravni nasvet po emailu?Vnos člena o vdrževanih družinskih članih (otrocih) v pogodbo o zaposlitvi

Vnos člena o vdrževanih družinskih članih (otrocih) v pogodbo o zaposlitvi

Delovno pravo |

VPRAŠANJE

Delodajalec želi vključiti v pogodbi o zaposlitvi člen, v katerem insistira, da bo odvajal ob obračunu plač tudi olajšavo za vdrževane družinske člane oz. otroke. Komu bo omenjena olajšava pripadla, se z ženo odločava na koncu leta (enemu od naju v višini 100% ali vsak polovico).

Delodajalec je pripravil novo delovno pogodbo, v kateri na novo določa medsebojno pogodbeno razmerje med njim in menoj kot delojemalcem, pri tem ne gre za spremembo delovnega mesta, vrste dela oz. ne gre za podpis pogodbe o delu z drugim delodajalcem ali njegovim hčerinskim podjetjem. Na kakšen način lahko insistira na podpisu takšne pogodbe, čeprav se z ženo na koncu leta odločava komu bova pripisala olajšavo in v kakšnem razmerju? Kaj lahko kot delojemalec izgubim pri takšnem podpisu pogodbe in ali mi jo lahko vsili na vsak način? Kako se zavarovati pri tem in kaj lahko s takšnim podpisom pogodbe izgubim?

Naj navedem, da verjetno nepodpis tega novega predloga verjetno pomeni po vsej verjetnosti nestrinjanje z delom, ki mi ga ponuja in s tem tudi prekinitev delovnega razmerja ali pa se motim.


ODGOVOR

Spoštovani,

iz vašega vprašanja lahko razberemo, da želi delodajalec v pogodbo o zaposlitvi vnesti le določilo glede olajšave družinskih članov, kar je sicer nenavadno.

Pogodbeno razmerje med dvema strankama, ki jo ureja pogodba o zaposlitvi pomeni dejansko svobodno voljo, ki sta jo obe strani izrazili – soglasje volj. Torej ena stran, v vašem primeru delodajalec vas nikakor ne more prisiliti, da podpišete novo pogodbo, v kolikor se z njeno vsebino ne strinjate. Kot lahko razberemo iz vašega vprašanja se z njeno vsebino ne strinjate, torej je niste dolžni podpisati in tako bo edina veljavna pogodba med vami in delodajalcem zadnja pogodba, katera je bila podpisana z obeh strani.

Delodajalec torej nima zakonskih možnost od vas zahtevati podpis nečesa, s čimer se ne strinjate. Edina oblika ponudbe nove pogodbe je  skladno z 90. in 90.a členom Zakona o delovnih razmerjih in sicer odpoved s ponudbo nove pogodbe. Takšna odpoved je podana v primeru, ko vam delodajalec odpoved dotedanjo pogodbo o zaposlitvi (redna odpoved) in vam  ponudi novo pogodbo, za drugo delovno mesto ali za delovno mesto  pri drugem delodajalcu. Kot pa je razumeti iz vašega vprašanja, v vašem primeru ne gre za odpoved s ponudbo nove pogodbe temveč le za željo po sklenitvi nove pogodbe o zaposlitvi.

Ne podpis nove pogodbe tudi ne pomeni nestrinjanje z delom… temveč se vam ohranjajo enake pravice iz delovnega razmerja, kot jih imate do sedaj.

Lepo vas pozdravljamo in vam želimo veliko sreče.