pravni telefon

POKLIČITE PRAVNIKA NA
090 3213

Vsak dan od 07.00 do 21.00 ure

2,71 €/min za klice iz omrežja Telekom. Za klice iz drugih omrežij ceno določa Vaš operater. Splošni pogoji

  • 95% klicev rešimo takoj
  • večina klicev traja manj kot 3 minute
  • anonimnost zagotovljena
  • 100% strokovnost, v nasprotnem primeru vam strošek klica povrnemo!

Potrebujete pravni nasvet po emailu?Interni razpis

Interni razpis

Delovno pravo |

VPRAŠANJE

V podjetju, z tisoč zaposlenimi, odhaja vodja ene od enot v pokoj, na njegovo mesto je bil s strani uprave imenovan eden od delovodij iz enote, s tem pa se je sprostilo delovno mesto delovodje in na to mesto so imenovali enega od dosedanjih skupinovodij na njegovo mesto pa zopet nekoga ki mu je bil blizu ... Vse se je odvilo, po prijateljskih vezah.

Zanima me ali ni podjetje v tem primeru obvezano razpisati vsaj interni razpis za prosto delovno mesto? Kateri zakon ureja področje kadrovana v podjetjih?


ODGOVOR

Spoštovani,

Zakon o delovnih razmerjih v 24. členu določa izjeme od obveznosti objave prostega delovnega mesta.

Izjemoma se torej lahko pogodba o zaposlitvi sklene brez javne objave, če gre za skenitev nove pogodbe o zaposlitvi med delavcem in delodajalcem zaradi spremenjenih okoliščin. Določenih je še kar nekaj drugih izjem, vendar menimno, da je v konkretnem primeru prišlo do reorganizacije znotraj družbe, za kar velja zgoraj navedena izjema.

V navedenem primeru torej delodajalec ni bil dolžan objaviti razpisa za prosto delovno mesto.

Zakon torej tega ne predvideva, preveriti bi bilo potrebno morebitne notranje akte, katere ima vaša družba, če je mogoče tam predvideno, da je potrebno objaviti interni razpis.

Zakon, ki ureja delovna razmerja je zakon o delovnih razmerjih, potrebno pa je upoštevati tudi kolektivno pogodbo, ki velja za posamezno družbo ter notranje akte družbe.

Želimo vam veliko še veliko poslovnih uspehov in vas lepo pozdravljamo.