pravni telefon

POKLIČITE PRAVNIKA NA
090 3213

Vsak dan od 07.00 do 21.00 ure

2,71 €/min za klice iz omrežja Telekom. Za klice iz drugih omrežij ceno določa Vaš operater. Splošni pogoji

  • 95% klicev rešimo takoj
  • večina klicev traja manj kot 3 minute
  • anonimnost zagotovljena
  • 100% strokovnost, v nasprotnem primeru vam strošek klica povrnemo!

Potrebujete pravni nasvet po emailu?Odpovedni rok

Odpovedni rok

Delovno pravo |

VPRAŠANJE

Koliko imam odpovednega roka če mi v pogodbi piše takole:

Delavka in delodajalec lahko to pogodbo odpovesta redno ali izredno v skladu z določbami zakona in KP za dejavnost vzgoje in izobraževanja.Če delodajalec delavki odpove to pogodbo redno iz poslovnih razlogov ali iz razloga nesposobnosti delavke ima delavka pravico do odpovednega roka določenega z zakonom in KP za dejavnost vzgoje in izobraževanjaČe delodajalec odpove delavki to pogodbo redno iz krivdnih razlogov ali izredno pripada delavki odpovedni rok 30 dni šteto od dneva po dnevu prejema pisne odpovedi. Če delavka redno odpove to pogodbo mora ostati na delu še toliko časa kolikor znaša odpovedni rok za redno odpoved te pogodbe delodajalca iz poslovnih razlogov (ali 1/5 ali 1/3 ali ¼ odpovednega roka) Če delavka izredno odpove to pogodbo ji namesto odpovednega roka pripada odškodnina v višini izgubljenega plačila za čas odpovednega roka. Odpovedni rok se določi kot za redno odpoved delodajalca iz poslovnih razlogov./konec Pogodba je za določen čas do 31.12.2009.Navedla sem da želim sporazumno prekinitev (2 meseca po oddaji odpovedi)

Ali mi mora delodajalec pisno sporočiti svojo odločitev in v kolikem času?Ali se v primeru naodgovora smatra da se strinja z datumom ki sem ga navedla?Ali mi mora omogočiti da izkoristim sorazmerni del dopusta? Delo ni problem in je/bo v celoti opravljeno,

hvala za odgovore


ODGOVOR

Če delodajalec ne pristane na sporazumno odpoved na datum, ki ga vi želite, se šteje to kot odpoved s predlogom za skrajšanje odpovednega roka.Delodajalec vam ni dolžan odgovoriti.V pogodbi o zaposlitvi morate imate določeno trajanje letnega dopusta. Če ste nepretrgoma zaposlena več kot šest mesecev to pomeni, da vam gre celoten letni dopust in regres za leto 2009, v kolikor vam delovno razmerje preneha po 01.07.2009.Če vam delodajalec dopusta ne omogoči bi to pomenilo, da vam je dolžan plačati odškodnino. Priskrbite si pisen dokaz o tem, da želite koristiti letni dopust. 

Lep pozdrav