pravni telefon

POKLIČITE PRAVNIKA NA
090 3213

Vsak dan od 07.00 do 21.00 ure

2,71 €/min za klice iz omrežja Telekom. Za klice iz drugih omrežij ceno določa Vaš operater. Splošni pogoji

  • 95% klicev rešimo takoj
  • večina klicev traja manj kot 3 minute
  • anonimnost zagotovljena
  • 100% strokovnost, v nasprotnem primeru vam strošek klica povrnemo!

Potrebujete pravni nasvet po emailu?Sporazum o prenehanju pogodbe

Sporazum o prenehanju pogodbe

Delovno pravo |

VPRAŠANJE

Spoštovani

Novi lastnik mi je po dveh letih od prevzema ponudil sporazum o prenehanju pogodbe in istočasno novo pogodbo v novi firmi.Novo pogodbo sem podpisala,sporazuma o prenehanju stare pogodbe pa ne.kljub temu mi je delodajalec z 31.12.2008 zaključil delovno knjižico in jo predal novemu lastniku(ista oseba samo naziv firme drugi).Po novi pogodbi mi je bruto plača ostala enaka,ampak brez dodatkov(delovna uspešnost,pogoji dela,dodatek za minulo delo,dodatek za stalnost)tako da mi je na plačilni listi bruto plača manjša za 330e plus dodatno zdravstveno in pokojninsko katere nam je plačeval stari lastnik,in 30% manjše za prevoz na delo.Imam 58 let in mi manjka tri leta do upokojitve.

Zanima me

-ali mi lahko delodajalec kaključi delovno knjižico in jo preda novemu lastniku brez odpovedi

-ali lahko na sodišču izpodbijem sklenjeno pogodbo-

ali sem opravičena do odpravnine ali odškodnine

-ali sem opravičena do razlike v plači?

Lepo vas pozdravljam


ODGOVOR

Na podlagi vaših navedb ugotavljamo, da vam pogodba o zaposlitvi ni bila odpovedana na ustrezen način, zato se tudi ne moremo opredeliti do razlogov, zaradi katerih je do tega prišlo. Odpoved (in ne novo pogodbo) ste imeli možnost izpodbijati v roku 30 mesecev od odpovedi (torej v tem reku od dneva sklenitve nove pogodbe oziroma od dneva zaključka delovne knjižice), vendar ste ta rok zamudili, s tem pa izgubili pravico vložiti tožbo.

Ne glede na pravilnost odpovedi pa ste se z novo zaposlitvijo očitno strinjali, saj ste podpisali novo pogodbo o zaposlitvi. Po zakonu vam pripada dodatek na delovno dobo. Ostale dodatke določajo kolektivne pogodbe in jih je delodajalec dolžan izplačevati. Plačilo dodatkov lahko iztožite.Plačilo zavarovanj je stvar pogodbe. V kolikor o tem ni dogovora, do tega niste upravičeni.

Do odpravnine ste načeloma upravičeni, razen, če se je novi delodajalec zavezal, da vam bo v primeru odpovedi pogodbe upošteval delovno dobo pri prejšnjem delodajalcu.Do razlike v plači niste upravičeni, tudi iz razloga, ker vam je bruto plača ostala enaka.