pravni telefon

POKLIČITE PRAVNIKA NA
090 3213

Vsak dan od 07.00 do 21.00 ure

2,71 €/min za klice iz omrežja Telekom. Za klice iz drugih omrežij ceno določa Vaš operater. Splošni pogoji

  • 95% klicev rešimo takoj
  • večina klicev traja manj kot 3 minute
  • anonimnost zagotovljena
  • 100% strokovnost, v nasprotnem primeru vam strošek klica povrnemo!

Potrebujete pravni nasvet po emailu?2x plačani regres za letni dopust

2x plačani regres za letni dopust

Delovno pravo |

VPRAŠANJE

Preko javnih del - evropskega sklada imamo od 13. junija 2007 do 13. junija 2008 zaposleno delavko. V decembru smo ji izplačali celoten znesek- regres za dopust za eno leto, čeprav ni vsega izkoristila v letu 2007 (dopust lahko nastopi šele po 6 mesecih). Sedaj pričakuje, da bo dobila še enkrat regres v letu 2008.

Kaj narediti?

Hvala za odgovor !


ODGOVOR

Zakon o Delovnih Razmerjih v 4. odstavku 131.člena pravi:

" V primeru, da ima delavec pravico le do sorazmernega dela letnega dopusta, ima pravico le do sorazmernega dela regresa."

Kot je iz vaših navedb razvidno, pa se bo delovno razmerje delavki prekinilo 13.junija 2008. Tako delavki pripada sorazmerni del dopusta za leto 2008 in glede na to, tudi sorazmerni del regresa za to leto (5,5 /12 od celotnega regresa).

To, da ste delavki decembra izplačali celoten regres za leto 2007, je vaša napaka, ki jo lahko s tožbo za vračilo preveč izplačanega regresa popravite.

Še lažje bi bilo, v izogib tožbi, stroškom in dolgotrajnosti postopkov, da bi z delavko poskusili skleniti dogovor, da se na račun preveč izplačanega regresa v letu 2007 delavka odpove regresu za tekoče leto oz. sorazmernemu delu regresa za leto 2008, ki ji pripada. Vsekakor pa mora biti tak sporazum sestavljen v vsaj dveh izvodih in v pisni obliki podpisan od obeh strani.