pravni telefon

POKLIČITE PRAVNIKA NA
090 3213

Vsak dan od 07.00 do 21.00 ure

2,71 €/min za klice iz omrežja Telekom. Za klice iz drugih omrežij ceno določa Vaš operater. Splošni pogoji

  • 95% klicev rešimo takoj
  • večina klicev traja manj kot 3 minute
  • anonimnost zagotovljena
  • 100% strokovnost, v nasprotnem primeru vam strošek klica povrnemo!

Potrebujete pravni nasvet po emailu?Dedovanje kmetijskega zemljišča

Dedovanje kmetijskega zemljišča

Dedno pravo |

VPRAŠANJE

Pozdravljeni, zanima me v katerih primerih se lahko deli kmetijsko zemljišče. Sam, bom od očeta pridobil zaščiteno kmetijo, katere del pa je tudi travnik, za katerega se zanima moj brat. Ali se travnik lahko podeli bratu, ostalo pa meni? 


ODGOVOR

Spoštovani!
 
Velja, da se zaščitena kmetija ne sme deliti, razen v primerih, ko:
 
- se povečuje, zaokrožuje obstoječa zaščitena kmetija ali nastaja nova zaščitena kmetija;
- se na ta način povečuje ali zaokrožuje druga kmetija oziroma se povečuje ali zaokrožuje kmetijsko zemljišče, ki je v lasti kmetijske organizacije ali samostojnega podjetnika posameznika;
- se odtujijo stavbna zemljišča;
- se odtujijo zemljišča, ki se jih po predpisih o dedovanju kmetijskih gospodarstev sme nakloniti z oporoko;
- pridobi lastninsko pravico na zaščiteni kmetiji Republika Slovenija oziroma občina;
- lastnik poveča ali vzpostavi solastninski delež na zaščiteni kmetiji v korist solastnika, zakonca ali zunajzakonskega partnerja, potomca, posvojenca ali njegovega potomca tako, da zaščitena kmetija še naprej izpolnjuje pogoje po predpisih o dedovanju kmetijskih gospodarstev.
 
Kategorizacija zemljišča tu ni pomembna in v kolikor v vašem primer ne gre za katero od zgornjih izjem, prenos dela kmetije na vas in dela na vašega brata ni možen.