pravni telefon

POKLIČITE PRAVNIKA NA
090 3213

Vsak dan od 07.00 do 21.00 ure

2,71 €/min za klice iz omrežja Telekom. Za klice iz drugih omrežij ceno določa Vaš operater. Splošni pogoji

  • 95% klicev rešimo takoj
  • večina klicev traja manj kot 3 minute
  • anonimnost zagotovljena
  • 100% strokovnost, v nasprotnem primeru vam strošek klica povrnemo!

Potrebujete pravni nasvet po emailu?Delodajalec, ki je imel s.p. je umrl - kaj bo z zaposlenimi

Delodajalec, ki je imel s.p. je umrl - kaj bo z zaposlenimi

Dedno pravo |

VPRAŠANJE

Naš delodajalec, ki je imel s.p. je pred kratkim umrl. Pri njem smo bile zaposlene tri delavke. Zanima kaj bo sedaj z nami. Hvala za odgovor.

ODGOVOR

Spoštovani!

Pogodba o zaposlitvi, ki ste jo imele sklenjene z vašim delodajalcem kot s.p.-jem, je z njegovo smrtjo kot fizične osebe prenehala veljati. Pogodba bi ostal v veljavi, če bi podjetje vašega preminulega delodajalca prevzel kateri od njegovih dedičev in pod njegovim s.p.-jem nadaljeval dejavnost. V primerih smrti s.p.-jev kot fizičnih oseb namreč velja, da so pogodbe o zaposlitvi odvisne od tega, ali bodo dediči nadaljevali dejavnost zapustnika ali ne. Če ob smrti delodajalca njegovo podjetje preide na dediče in ti nepretrgoma nadaljujejo dejavnost, potem tudi pogodbe o zaposlitvi ne prenehajo. Če pa dediči ne nadaljujejo dejavnosti zapustnika, pogodbe o zaposlitvi po Zakonu o delovnih razmerjih (Uradni list RS, št. 21/13, 78/13 – popr., 47/15 – ZZSDT, 33/16 – PZ-F, 52/16, 15/17 – odl. US in 22/19 – ZPosS).


Kaj pa morebitne neizplačane plače in odpravnine? Če dedič (ali več dedičev) nadaljuje poslovanje, potem nanj preidejo vsa pravna razmerja podjetnika, povezana s podjetjem. V tem primeru dediči odgovarjajo za dolgove zapustnika z vsem svojim premoženjem, ne le s premoženjem, ki je bilo predmet dedovanja, vendar le do višine vrednosti dedovanega premoženja. V primeru smrti delodajalca fizične osebe pogodba o zaposlitvi preneha veljati, torej ni odpovedana, posledično ne morejo veljati določbe, ZDR-1 pravice do odpravnine zaradi smrti delodajalca fizične osebe ne določa.