pravni telefon

POKLIČITE PRAVNIKA NA
090 3213

Vsak dan od 07.00 do 21.00 ure

2,71 €/min za klice iz omrežja Telekom. Za klice iz drugih omrežij ceno določa Vaš operater. Splošni pogoji

  • 95% klicev rešimo takoj
  • večina klicev traja manj kot 3 minute
  • anonimnost zagotovljena
  • 100% strokovnost, v nasprotnem primeru vam strošek klica povrnemo!

Potrebujete pravni nasvet po emailu?Zahteva po dediščini

Zahteva po dediščini

Dedno pravo |

VPRAŠANJE

Podedovala sem avto, ki ga uporablja svakinja. Avto ji je bil posojen, jaz pa bi ga v trenutni situaciji nujno potrebovala. Ali ga lahko od nje zahtevam in kako?


ODGOVOR

Spoštovani!

Kot dedinja imate vsekakor pravico do posesti podedovanega premoženja. Ker pa ima posest nad tem premoženje trenutno svakinja, bo potrebno od nje premoženja zahtevat s t. i. »dediščinsko tožbo«. Z dediščinsko tožbo morate zahtevati vzpostavitev takšnega stanja, kakršnega ste pridobili s smrtjo zapustnika (torej uskladitev dejanskega stanja s pravnim). Tožbeni zahtevek je pri dediščinski tožbi je podoben lastninskemu s to razliko, da je podlaga za pridobitvi tožnikove lastninske pravice dedovanje.

Pravico, zahtevati zapuščino kot zapustnikov dedič, zastara naproti poštenemu posestniku v enem letu, odkar je dedič zvedel za svojo pravico in za posestnika stvari zapuščine, najpozneje pa v desetih letih, računajoč za zakonitega dediča od zapustnikove smrti, za oporočnega dediča pa od razglasitve oporoke. Nasproti nepoštenemu posestniku zastara ta pravica v dvajsetih letih. Ker je bilo motorno vozilo v vašem primeru svakinji posojeno, na njeni strani obstaja dobra vera glede posesti vozila, tako v vašem primeru za vložitev dediščinske tožbe velja omenjeni desetletni zastaralni rok.