pravni telefon

POKLIČITE PRAVNIKA NA
090 3213

Vsak dan od 07.00 do 21.00 ure

2,71 €/min za klice iz omrežja Telekom. Za klice iz drugih omrežij ceno določa Vaš operater. Splošni pogoji

  • 95% klicev rešimo takoj
  • večina klicev traja manj kot 3 minute
  • anonimnost zagotovljena
  • 100% strokovnost, v nasprotnem primeru vam strošek klica povrnemo!

Potrebujete pravni nasvet po emailu?Davčna osnova za dedovano nepremičnino

Davčna osnova za dedovano nepremičnino

Dedno pravo |

VPRAŠANJE

Dva oporočna dediča bova skupaj dedovala nepremičnino. Po dedovanju nameravava nepremičnino prodati, saj nama ni v interesu ostati solastnika. Zanima me, kako se določi davčna osnova za davek od kapitalskega dobička, če nepremičnino prodava.


ODGOVOR

Spoštovani!

Glede na to, da gre pri dedovanju za neodplačno pridobitev nepremičnine, je za določitev davčne osnove za davek od dobička od kapitala ob odprodaji nepremičnine več možnosti. V kolikor se nepremičnina ne deduje v prvem dednem redu, se vrednost nepremičnine, že za namen odreditve davka na dediščino in darila, določi ob dedovanju. Vrednost nepremičnine pa lahko v vseh primerih v sklepu o dedovanju določi sodišče samo, lahko pa po vrednosti podedovane nepremičnine vpraša dediče in jo določijo oni.

Lahko se postavi tudi cenilca, ki nepremičnino strokovno oceni (ta možnost je sicer nekoliko dražja). Tako dobljena vrednost nepremičnine predstavlja ceno, po kateri dediči nepremičnino pridobijo. Od te se za namen določitve davčne osnove odštejejo določeni stroški, če jih plača zavezanec (stroški naložb in vzdrževanja, ki povečujejo uporabno vrednost nepremičnine,  davek na dediščine in darila ali davek na promet z nepremičninami, stroški cenitve nepremičnine do 188 € in normirani stroški v višini 1 % nabavne vrednosti). Prodajna cena iz kupoprodajne pogodbe pa prestavlja ceno po kateri je nepremičnina odtujena. Razlika med cenama je davčna osnova za davek od kapitalskega dobička.  Če je razlika negativna, se lahko v letu odsvojitve zmanjša davčna osnova.