pravni telefon

POKLIČITE PRAVNIKA NA
090 3213

Vsak dan od 07.00 do 21.00 ure

2,71 €/min za klice iz omrežja Telekom. Za klice iz drugih omrežij ceno določa Vaš operater. Splošni pogoji

  • 95% klicev rešimo takoj
  • večina klicev traja manj kot 3 minute
  • anonimnost zagotovljena
  • 100% strokovnost, v nasprotnem primeru vam strošek klica povrnemo!

Potrebujete pravni nasvet po emailu?Oporoka

Oporoka

Dedno pravo |

VPRAŠANJE

Pokojna tašča je imela v lasti tri četrine stanovanja in tri četrtine hiše. Otroki so imeli vsak po eno dvanajstino. Tašča je z oporoko zapustila klet stanovanja sosedi in hišo prijateljici, ki jo je imela tudi v najemu.

Ali sta taki oporoki sporni, ker stanovanje ni bilo fizično razdeljeno in hiša ima prav tako solastnike?Otroci torej po pokojni dedujejo le stanovanje brez kleti. Kako je v takem primeru z uveljavljanjem nujnega deleža.

Hvala in lepo pozdravljeni.


ODGOVOR

Spoštovani,

z oporoko zapustnik lahko razpolaga s svojim premoženjem; ne more pa razpolagati s tujim premoženjem. Razpolaga se le s (so)lastniškimi deleži in ne z deli stanovanja ali hiše v naravi; slednje je pomembno le zaradi posesti zapustnika, najemnika ali dedičev. Če je bilo stanovanje v najemu, je morala biti najemna pogodba pisna. Če bo najemnica postala solastnica stanovanja, bo najem prenehal in bo stanovanje lahko uporabljala sorazmerno svojemu solastniškemu deležu. Oporoka glede na navedeno ni sporna.

Če je zapustnik prikrajšal nujne dediče, morajo le-ti zahtevati svoj nujni delež v zapuščinskem postopku; bodisi tako, da pridobijo lastninsko pravico, ki ustreza nujnemu deležu ali pa so izplačani v vrednosti njhovega nujnega deleža. Najbolje pa je z oporočno dedinjo skleniti ustrezen dogovor, saj je ugotavljanje nujnega deleža lahko drago in dolgotrajno.