pravni telefon

POKLIČITE PRAVNIKA NA
090 3213

Vsak dan od 07.00 do 21.00 ure

2,71 €/min za klice iz omrežja Telekom. Za klice iz drugih omrežij ceno določa Vaš operater. Splošni pogoji

  • 95% klicev rešimo takoj
  • večina klicev traja manj kot 3 minute
  • anonimnost zagotovljena
  • 100% strokovnost, v nasprotnem primeru vam strošek klica povrnemo!

Potrebujete pravni nasvet po emailu?Upnik zavrača plačilo dolga

Upnik zavrača plačilo dolga

Civilno pravo |

VPRAŠANJE

Pozdravljeni! Upniku dolgujem določeno vsoto, ki mu jo želim plačati, a on zavrača plačilo oz. to, da mu dolg poravnam. Noče mi niti sporočiti številke bančnega računa, kamor bi mu nakazal denar. Kaj lahko storim?


ODGOVOR

Spoštovani! 
 
Rešitev v vašem primeru bi bila sodni depozit. Sodni depozit se lahko opravi na podlagi vašega predloga, pri kateremkoli stvarno pristojnem sodišču. Gre za nepravdni postopek. Sodišče v sklepu, s katerim ugodi predlogu, določi kje se denar hrani, rok hrambe in opozori upravičenca do sodnega depozita (upnika) glede zastaranja pravice do prevzema sodnega depozita. Če upravičenec sodnega depozita v petih letih od pravnomočnosti sklepa o sodnem depozitu deponiranega zneska ne prevzame, sodišče izda sklep, v katerem ugotovi, da je pravica do prevzema deponiranega predmeta zastarala in da znesek, ki je bil dan v sodni depozit, postane lastnina Republike Slovenije.