pravni telefon

POKLIČITE PRAVNIKA NA
090 3213

Vsak dan od 07.00 do 21.00 ure

2,71 €/min za klice iz omrežja Telekom. Za klice iz drugih omrežij ceno določa Vaš operater. Splošni pogoji

  • 95% klicev rešimo takoj
  • večina klicev traja manj kot 3 minute
  • anonimnost zagotovljena
  • 100% strokovnost, v nasprotnem primeru vam strošek klica povrnemo!

Potrebujete pravni nasvet po emailu?Odstopil bi od pogodbe, čeprav sem plačal avans

Odstopil bi od pogodbe, čeprav sem plačal avans

Civilno pravo |

VPRAŠANJE

Kupil sem kolo in plačal avans. Za avans in celotno plačilo mi je bil izdan račun, rad pa bi sedaj odstopil od pogodbe. Ali je to možno? Bil je samo ustni dogovor za prodajo, nič nisem podpisal.


ODGOVOR

Spoštovani!

 

Četudi niste podpisali nobene listine, to ne pomeni, da pogodba med vami kot kupcem in prodajalcem ni bila sklenjena. Sklenili ste ustni dogovor in ker za kupoprodajno pogodbo ni predpisana pisna obličnost, je tak dogovor oz. pogodba pravno veljaven in zavezujoč. Dejstvo plačila avansa dogovor le še dodatno utrdi, nima pa drugih pravnih posledic. Enako velja za izdajo računa.

 

Žal enostranski odstop od pogodbe, razen če gre za uveljavljanje pravic iz naslova skrite stvarne ali prave napake na prodanem kolesu, ni mogoč. V kolikor kupnine ne bi plačali, bi prodajalec zoper vas lahko vložil predlog za izvršbo in v primeru vašega ugovora bi se spor razreševal v rednem sodnem postopku, kjer bi moral prodajalec dokazati, da je z vami sklenil dogovor, kakšna je bila vsebina dogovora in dejstvo, da se vi dogovora niste držali. Bistveno vprašanje torej je, ali bi prodajalec navedeno lahko dokazal, kar je odvisno od konkretnih okoliščin primera (ali obstajajo kakšni drugi listinski dokazi glede dogovora, morebitne priče...).

 

V kolikor se postavite na stališče, da pogodba je bila sklenjena, pa jo lahko ob določenih pogojih izpodbijate ali zahtevate ugotovitev njene ničnosti (npr. zaradi poslovne nesposobnosti prodajalca, neprimerne obličnosti pogodbe, nedovoljenega vzroka za sklenitev pogodbe, nedovoljenega predmeta pogodbe, spremenjenih okoliščin itd.). A iz vašega vprašanja gre žal sklepati, da obstoj teh pogojev ni podan.